Danh mục phụ tùng xe Hino

Mã phụ tùng Tên phụ tùng Mô đen – Model
48423-E0050G ẮC NHÍP SAU – ĐẦU SAU (1 BÊN 1 CÁI) FG,FF3H
48423-E0200 ẮC NHÍP SAU (1 BÊN 3 CÁI) FC
48423-E0240 ẮC NHÍP SAU (1 BÊN 3 CÁI) 422,432
48423-E0040G ẮC NHÍP SAU (1 ĐẦU TRƯỚC,1 ĐẦU SAU) FG,FF3H
90105-16021 ẮC NHÍP SAU (BU LÔNG) 342
90105-16067 ẮC NHÍP TRƯỚC (BU LÔNG) 342
S4842-32440 ẮC NHÍP TRƯỚC-ĐẦU SAU  (1 BÊN 2 CÁI) 422,432
48423-E0060G ẮC NHÍP TRƯỚC-ĐẦU SAU  (1 BÊN 2 CÁI) FG,FL
S4842-32430 ẮC NHÍP TRƯỚC-ĐẦU TRƯỚC (1 BÊN 1 CÁI) 422,432
S4842-32670 ẮC NHÍP TRƯỚC-ĐẦU TRƯỚC (1 BÊN 1 CÁI) FC
48423-E0030G ẮC NHÍP TRƯỚC-ĐẦU TRƯỚC (1 BÊN 1 CÁI) FG,FL,FF3H
S1325-11360 ẮC PÍT TÔNG WU
S1325-11280 ẮC PÍT TÔNG FC11
90389-16026 BẠC ẮC NHÍP 342
SZ382-25001 BẠC ẮC NHÍP 422,432
98672-5121P BẠC ẮC NHÍP 422,432
SZ940-87035 BẠC ẮC NHÍP FG,FL
SZ382-30002 BẠC ẮC NHÍP SAU FC
90384-28009 BẠC ẮC NHÍP TRƯỚC SAU WU, Dutro
SZ384-40013 BẠC ẮC PHI DÊ FG
SZ384-35012 BẠC ẮC PHI DÊ FC
SZ384-50012 BẠC ẮC PHI DÊ FL
S3348-41710 BẠC CẢM BIẾN CÔNG TƠ MÉT FL8
S3348-41180 BẠC CẢM BIẾN CÔNG TƠ MÉT FC
S3348-41071 BẠC CẢM BIẾN CÔNG TƠ MÉT FG1JUB
S3348-41150 BẠC CẢM BIẾN CÔNG TƠ MÉT FG8JSB
S5831-12130 BẬC CỬA LÊN XUỐN, PHẢI FL8
S51Q1-E0460 BẬC CỬA LÊN XUỐNG PHÍA DƯỚI, PHẢI ( KHÔNG SƠN ) FL8JT7A
S51Q1-E0440 BẬC CỬA LÊN XUỐNG PHÍA DƯỚI, PHẢI ( SƠN TRẮNG ) FL8JT7A
S51Q2-E0430 BẬC CỬA LÊN XUỐNG PHÍA DƯỚI, TRÁI ( SƠN TRẮNG ) FL8JT7A
SZ366-75012 BẠC ĐẠN  BÁNH SAU,NGOÀI FG
SZ366-85008 BẠC ĐẠN  BÁNH SAU,NGOÀI FG
S3426-61380 BẠC ĐẠN 1,2 ( CUỐI TRỤC SƠ CẤP ) FL.FM
SZ371-17009 BẠC ĐẠN BÁNH ĐÀ WU, XZU
SZ371-20022 BẠC ĐẠN BÁNH ĐÀ 078
31230-36200 BẠC ĐẠN BI TÊ CÔN ( LY HỢP ) 342422650
S3123-01010 BẠC ĐẠN BI TÊ CÔN ( LY HỢP ) FC11
31230-37030 BẠC ĐẠN BI TÊ CÔN ( LY HỢP ) 432 (6 số)
31230-37050 BẠC ĐẠN BI TÊ CÔN ( LY HỢP ) 720730
31230-37010 BẠC ĐẠN BI TÊ CÔN ( LY HỢP ) 342(110HD);352(110LD)
S3124-21060 BẠC ĐẠN BI TÊ CÔN ( LY HỢP ) FG8,FL,FF3H
S3124-21240 BẠC ĐẠN BI TÊ CÔN ( LY HỢP ) FC,FG1
SZ367-35002 BẠC ĐẠN DẦM CẦU TRƯỚC (BẠC ĐẠN CHÀ ĐẦU TRỤC SƠ CẤP) FC
SZ367-40003 BẠC ĐẠN DẦM CẦU TRƯỚC (BẠC ĐẠN CHÀ ĐẦU TRỤC SƠ CẤP) FG
SZ367-50007 BẠC ĐẠN DẦM CẦU TRƯỚC (BẠC ĐẠN CHÀ ĐẦU TRỤC SƠ CẤP) FL
S3426-71321 BẠC ĐẠN ĐUÔI HỘP SỐ FL8J
S3426-61370 BẠC ĐẠN SỐ 3 FL.FM
S3426-61210 BẠC ĐẠN SỐ 4 FL.FM
SU002-00342 BẠC ĐẠN SỐ 6 XZU720,432-HKFTB3
37201-37020 BẠC ĐẠN TREO WU
S3740-41061 BẠC ĐẠN TREO FG1,FC
S3740-41210 BẠC ĐẠN TREO FC11
S3740-41230 BẠC ĐẠN TREO FL
S3740-41240 BẠC ĐẠN TREO FG8
S3740-41290 BẠC ĐẠN TREO FM
S1327-21420 BẠC ĐẦU NHỎ THANH TRUYỀN FC11
S420A-E0010-G BẬC LÊN XUỐNG BÁNH XE FG
51772-E0050 BẬC LÊN XUỐNG BÁNH XE ( NHÔM ) 078
51083-37051 BẬC LÊN XUỐNG, PHẢI 720
51771-37240 BẬC LÊN XUỐNG, PHẢI 422,432
51771-37111 BẬC LÊN XUỐNG, PHẢI 650
51771-37210 BẬC LÊN XUỐNG, PHẢI 342
517730W020 BẬC LÊN XUỐNG, PHẢI Dutro
51084-37041 BẬC LÊN XUỐNG, TRÁI 720
51772-37090 BẬC LÊN XUỐNG, TRÁI 342
51772-37091 BẬC LÊN XUỐNG, TRÁI 650
51772-37160 BẬC LÊN XUỐNG, TRÁI 422,432
517740W020 BẬC LÊN XUỐNG, TRÁI Dutro
S1304-E0030 BẠC MÁY FL8JT7A
S1304-E0040 BẠC MÁY FM1,FL1
S1304-E0450 BẠC MÁY ( XÉC MĂNG ) FF3HMS
S1320-31730 BẠC TAY DÊN (COS 0.25=1) FC3
S1320-41700 BẠC TAY DÊN (COS 0.5=2) FC3
S1320-51690 BẠC TAY DÊN (COS 0.75=3) FC3
S1320-61680 BẠC TAY DÊN (COS 1=4) FC3
S6927-01310 BẢN LỀ CỬA SS1
S5310-E0010 BẢN LỀ NẮP CA BÔ, PHẢI SS1E
S5300-E0010 BẢN LỀ NẮP CA BÔ, TRÁI SS1E
S1345-03810 BÁNH ĐÀ FC
13450-E0D41 BÁNH ĐÀ 342
13450-E0F10 BÁNH ĐÀ FC
S8794-EW030 BÁT BẮT GỌNG GƯƠNG, PHẢI,PHÍA DƯỚI(BÁT NHÔM) 078
S8791-11040 BÁT BẮT GỌNG GƯƠNG, PHẢI,PHÍA TRÊN (CHỮ A) 078
S8791-41010 BÁT BẮT GỌNG GƯƠNG, TRÁI,PHÍA DƯỚI 078
S8791-21020 BÁT BẮT GỌNG GƯƠNG, TRÁI,PHÍA TRÊN 078
44447-37400 BÁT BẮT ỐNG NHỚT XZU720L
S4841-81411 BÁT NHÍP PHỤ SAU FC
S4841-81401 BÁT NHÍP PHỤ TRƯỚC FC
S4841-81210 BÁT NHÍP, PHẢI FG
S5339-01010 BÁT TY CHỐNG CABO SS1E
17700-78281 BẦU BOE NGUYÊN CỤM 342
17700-78331 BẦU BOE NGUYÊN CỤM 422
17700-78431 BẦU BOE NGUYÊN CỤM 650,720
S710K-E0010 BẦU HƠI GHẾ BÊN TÀI FG8,FL8
44610-E0120 BẦU SERVO THẮNG (SAU, NGẮN) FL,FM
44610-E0130 BẦU SERVO THẮNG (TRƯỚC, DÀI) FL,FM
44610-E0021 BẦU TRỢ LỰC PHANH FC,FG
44610-37280 BẦU TRỢ LỰC PHANH CHÂN KHÔNG 650720
44610-37171 BẦU TRỢ LỰC PHANH CHÂN KHÔNG WU,dutro
85315-37190 BÌNH + BƠM NƯỚC RỦA KÍNH 720,730 300 Series E4
S3142-11070 BÌNH CHỨA DẦU LY HỢP 078
44360-E0120 BÌNH CHỨA DẦU THẮNG FC,FG
44360-E0070 BÌNH CHỨA DẦU THẮNG (CÓ DÂY ĐIỆN) FL
S4436-02412 BÌNH DẦU THẮNG SS1E
44360-37190 BÌNH DẦU TRỢ LỰC LÁI WU, Dutro, 650
S4436-02290 BÌNH DẦU TRỢ LỰC LÁI FC
S4436-02340 BÌNH DẦU TRỢ LỰC LÁI FG,FL,FM
44704-37191 BÌNH HƠI PHANH (BÌNH CHÂN KHÔNG) 342
44704-37220 BÌNH HƠI PHANH (BÌNH CHÂN KHÔNG) 650
44704-37241 BÌNH HƠI PHANH (BÌNH CHÂN KHÔNG) 422
44704-37230 BÌNH HƠI PHANH (BÌNH CHÂN KHÔNG) 720
44704-0W010 BÌNH HƠI PHANH (BÌNH CHÂN KHÔNG) Dutro
S4410-E0C10 BÌNH KHÍ NÉN ( BÌNH HƠI NGOÀI ) FL
S4410-E0E10 BÌNH KHÍ NÉN ( BÌNH HƠI TRONG ) FL
77100-E0641 BÌNH NHIÊN LIỆU (100L) FC9
16470-78090 BÌNH NƯỚC PHỤ XZU
16470-E0070 BÌNH NƯỚC PHỤ FC,FG,FL
85315-37100 BÌNH NƯỚC RỬA KÍNH WU
85310-E0030 BÌNH NƯỚC RỬA KÍNH 078
85310-E0040 BÌNH NƯỚC RỬA KÍNH SH,SS
85315-25040 BÌNH NƯỚC RỬA KÍNH Dutro
85315-37160 BÌNH NƯỚC RỬA KÍNH 650
S1170-32000 BỘ BẠC BALIE COS 1 FL8JT7A
S1170-11611 BỘ BẠC BALIE TIÊU CHUẨN ( BẠC CỐT MÁY ) FC11
S1170-12140 BỘ BẠC BALIE TIÊU CHUẨN ( BẠC CỐT MÁY ) FL8JT7A
13201-1430 BỘ BẠC ĐẦU TO TAY BIÊN,TIÊU CHUẨN FC11
S2910-61130 BỘ BẠC MÁY NÉN KHÍ 078
S2910-61170 BỘ BẠC MÁY NÉN KHÍ SH,SS
S1301-92080 BỘ BẠC PÍT TÔNG ( BẠC MÁY ) FG8JPSB,FL8,FM8
S1304-E0150 BỘ BẠC PÍT TÔNG ( BẠC MÁY ) FC9 (4 máy)
S1304-E0160 BỘ BẠC PÍT TÔNG ( BẠC MÁY ) WU
0443B-E0090 BỘ BU LÔNG TẮC KÊ TRƯỚC, TRÁI ( NGUYÊN BỘ ) FC
S4430-61320 BỘ CAM BƠM TRỢ LỰC LÁI FG,FL
S4430-61420 BỘ CAM BƠM TRỢ LỰC LÁI FC
S4430-61500 BỘ CAM BƠM TRỢ LỰC LÁI SH1,SS1
63270-0078P BỘ CHE MƯA CÁNH CỬA HINO MEGA FL, FM8J
63270-0082P BỘ CHE MƯA CÁNH CỬA HINO MEGA WU342, 422
41201-E0070 BỘ CÙI DĨA FC3
S4120-12540 BỘ CÙI DĨA FG1
S4120-12690 BỘ CÙI DĨA FG8
S4120-14250 BỘ CÙI DĨA FL8
41201-80549 BỘ CÙI DĨA 422
41201-E0050 BỘ CÙI DĨA FC9
55910-E0090 BỘ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA FG,FL
55910-E0080 BỘ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA FG8,FL8
S8741-02621 BỘ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA FC
S8741-02672 BỘ ĐIỀU KHIỂN QUẠT GIÓ CABIN FG,FL
S8741-02661 BỘ ĐIỀU KHIỂN QUẠT GIÓ CABIN FC
SU002-00711 BỘ ĐỒNG TỐC NHÔNG 6 XZU720,432-HKFTB3
04111-E0Z52 BỘ GIOĂNG ĐẠI TU ĐỘNG CƠ FG1J
04111-7C303 BỘ GIOĂNG ĐẠI TU ĐỘNG CƠ ( ROONG MÁY ) WU432, 342
S0401-03893 BỘ GIOĂNG ĐẠI TU ĐỘNG CƠ ( ROONG MÁY ) FC3
S0401-04319 BỘ GIOĂNG ĐẠI TU ĐỘNG CƠ ( ROONG MÁY ) FC9
S0401-04471 BỘ GIOĂNG ĐẠI TU ĐỘNG CƠ ( ROONG MÁY ) FM1,FL1
S0401-04245 BỘ GIOĂNG ĐẠI TU ĐỘNG CƠ ( ROONG MÁY ) FM8,FL8,FG8
04111-7C031 BỘ GIOĂNG ĐẠI TU ĐỘNG CƠ ( ROONG MÁY ) WU422,342
04431-E0020 BỘ KÍT ẮC PHI DÊ FL
04431-E0050 BỘ KÍT ẮC PHI DÊ FG
0443C-37020 BỘ KÍT ẮC PHI DÊ 342
0443C-37030 BỘ KÍT ẮC PHI DÊ 422.432
04431-E0130 BỘ KÍT ẮC PHI DÊ FC
04431-37460 BỘ KÍT ẮC PHI DÊ ( 0443C-37010 ) Dutro
23300-78474 BỘ LỌC NHIÊN LIỆU XZU720/730 E4
46510-E0091 BỘ PHANH TAY ( KHÔNG TĂNG BUA ) FC
46510-E0090 BỘ PHANH TAY ( KHÔNG TĂNG BUA ) FC
46510-E0150 BỘ PHANH TAY ( KHÔNG TĂNG BUA ) FL,FG,FM
S4430-61440 BỘ RUỘT LỌC TÁCH NƯỚC FC9
S4403-91010 BỘ SỬA CHỮA HỆ THỐNG PHANH SS1E
S3661-05050 BỘ TRÍCH CÔNG SUẤT FC3
36610-E0270 BỘ TRÍCH CÔNG SUẤT SH1EEVA, SS1EKVA
S3661-05181 BỘ TRÍCH CÔNG SUẤT FC9
S3661-05900 BỘ TRÍCH CÔNG SUẤT FL8,FM8
36610-E0A90 BỘ TRÍCH CÔNG SUẤT FG8
58000-EV270 BỘ VỎ CABIN XZU720.730L-E4
55010-EVL70 BỘ VỎ CABIN FG8J,FL8J-E2
S1304-E0250 BỘ XÉC MĂNG ĐỘNG CƠ FC11
S1301-12540 BỘ XÉC MĂNG TIÊU CHUẨN FC11
16711-E0280 BỌC QUẠT GIÓ KÉT NƯỚC ( NHỰA) ( NHẬT ) FL,FG8
16701-E0101 BỌC QUẠT GIÓ KÉT NƯỚC ( SẮT) ( NHẬT ) FC
53097-37370 BOE SƠ CẤP (GẮN SAU CABIN) XZU
S2201-06272 BƠM CAO ÁP FF3H
15110-E0080 BƠM DẦU FM2P
S1511-01382 BƠM DẦU EH700
S1511-02060 BƠM DẦU FM8,FM2P
S1511-02160 BƠM DẦU FC9
44310-E0520 BƠM DẦU TRỢ LỰC LÁI LSH
44310-37240 BƠM DẦU TRỢ LỰC LÁI WU422,342
44310-E0100 BƠM DẦU TRỢ LỰC LÁI FC3,FC9
44310-E0101 BƠM DẦU TRỢ LỰC LÁI FC3,FC9
44310-E0103 BƠM DẦU TRỢ LỰC LÁI FC3,FC9
44310-E0250 BƠM DẦU TRỢ LỰC LÁI FG8,FL8,FM8
44310-E0301 BƠM DẦU TRỢ LỰC LÁI FC9
44310-E0311 BƠM DẦU TRỢ LỰC LÁI SH1,SS1
44310-E0330 BƠM DẦU TRỢ LỰC LÁI SS2P
S2910-E0390 BƠM NÉN KHÍ FC, FG
S2257-01940 BƠM NHIÊN LIỆU (BƠM MỒI) WU
S2250-91161 BƠM NHIÊN LIỆU( BƠM MỒI) FC11,FF3H
16100-E0170 BƠM NƯỚC LÀM MÁT ĐỘNG CƠ FF165
16100-E0021 BƠM NƯỚC LÀM MÁT ĐỘNG CƠ 078
16100-E0022 BƠM NƯỚC LÀM MÁT ĐỘNG CƠ 078
16100-E0050 BƠM NƯỚC LÀM MÁT ĐỘNG CƠ FF3H
16100-E0150 BƠM NƯỚC LÀM MÁT ĐỘNG CƠ FC11
16100-E0151 BƠM NƯỚC LÀM MÁT ĐỘNG CƠ FC11
16100-E0200 BƠM NƯỚC LÀM MÁT ĐỘNG CƠ RK1J
16100-E0222 BƠM NƯỚC LÀM MÁT ĐỘNG CƠ FC3,FG1
16100-E0340 BƠM NƯỚC LÀM MÁT ĐỘNG CƠ WU422,342
16100-E0341 BƠM NƯỚC LÀM MÁT ĐỘNG CƠ WU422,342
16100-E0452 BƠM NƯỚC LÀM MÁT ĐỘNG CƠ SS1P
16100-E0453 BƠM NƯỚC LÀM MÁT ĐỘNG CƠ SS1P
S1610-03026 BƠM NƯỚC LÀM MÁT ĐỘNG CƠ SS633
S1610-04020 BƠM NƯỚC LÀM MÁT ĐỘNG CƠ FF173
16100-E0552 BƠM NƯỚC LÀM MÁT ĐỘNG CƠ 078
S2256-01132 BƠM TAY EL1000
S2256-01481 BƠM TAY EK100
S2256-01570 BƠM TAY SS633
S2257-01230 BƠM TAY EM100
S2250-91370 BƠM TAY (BƠM MỒI) 078
S2250-91390 BƠM TAY (BƠM MỒI) (CÓ ĐẾ BẮT) 078
29300-E0090 BƠM TRỢ LỰC CHÂN KHÔNG ( BƠM SEVIT ) XZU720.730L
S2930-01350 BƠM TRỢ LỰC CHÂN KHÔNG ( BƠM SEVIT ) FC3
S2930-01481 BƠM TRỢ LỰC CHÂN KHÔNG ( BƠM SEVIT ) WU342L/422L
44310-E0102 BƠM TRỢ LỰC LÁI FC
44310-E0251 BƠM TRỢ LỰC LÁI FG8,FL
S0445-01445 BÓNG ĐÈN BIỂN SỐ 078
SZ980-32031 BÓNG ĐÈN LÙI 078
S0445-01451 BÓNG ĐÈN PHA 078
44110-E0091 BOST TAY LÁI FG,FL,FM
44110-E0490 BOST TAY LÁI FC
SZ149-08036 BU LÔNG BẮT ỐP GƯƠNG CHIẾU HẬU 078
S2811-22100 BU LÔNG MẶT MÁY FG8
42631-37020 BU LÔNG SAU, NGOÀI, PHẢI ( CỐT TẮC KÊ SAU, PHẢI ) WU,XZU,DUTRO
42632-37020 BU LÔNG SAU, NGOÀI, TRÁI WU,XZU,DUTRO
90942-02045 BU LÔNG SAU, TRONG, PHẢI 422,432,720
90942-02071 BU LÔNG SAU, TRONG, PHẢI ( CỐT TẮC KÊ TRƯỚC, PHẢI ) 342, 650,DUTRO
90942-02046 BU LONG SAU, TRONG, TRÁI 422,432,720
90942-02072 BU LÔNG SAU, TRONG, TRÁI ( CỐT TẮC KÊ TRƯỚC, TRÁI ) 342, 650,DUTRO
04042-1036P BU LÔNG TẮC KÊ SAU, PHẢI FG
0442A-E0040 BU LÔNG TẮC KÊ SAU, PHẢI SS1,SH1
04042-1079P BU LÔNG TẮC KÊ SAU, PHẢI FL,FM
0442A-E0060 BU LÔNG TẮC KÊ SAU, PHẢI ( NGUYÊN BỘ ) FC
04042-1035P BU LÔNG TẮC KÊ SAU, TRÁI FG
0442B-E0040 BU LÔNG TẮC KÊ SAU, TRÁI SS1,SH1
04042-1080P BU LÔNG TẮC KÊ SAU, TRÁI FL,FM
0442B-E0060 BU LÔNG TẮC KÊ SAU, TRÁI ( NGUYÊN BỘ ) FC
04043-1038P BU LÔNG TẮC KÊ TRƯỚC, PHẢI FG
04043-1060P BU LÔNG TẮC KÊ TRƯỚC, PHẢI FL,FM,FG
0443A-E0050 BU LÔNG TẮC KÊ TRƯỚC, PHẢI SS1,SH1
0443A-E0090 BU LÔNG TẮC KÊ TRƯỚC, PHẢI ( NGUYÊN BỘ ) FC
04043-1059P BU LÔNG TẮC KÊ TRƯỚC, TRÁI FL,FM,FG
04043-1037P BU LÔNG TẮC KÊ TRƯỚC, TRÁI FG
0443B-E0050 BU LÔNG TẮC KÊ TRƯỚC, TRÁI SS1,SH1
S8833-01280 BU LY LI TÂM LỐC LẠNH FL8, FG8
S1732-21630 BULONG BẮT NẮP GẮN TRÊN BOE FL8,FG8,FM8
55700-E0020 CABO TRƯỚC ( NẮP CA BÔ ) FC
55700-EW010-01 CABO TRƯỚC ( NẮP CA BÔ ) FC
55700-E0030 CABO TRƯỚC( NẮP CA BÔ ) FG,FL,FM
55700-EW020-01 CABO TRƯỚC( NẮP CA BÔ ) FG,FL,FM
83530-E0250 CẢM BIẾN ÁP SUẤT NHỚT 078
89420-E0030 CẢM BIẾN BÁO ÁP SUẤT HƠI ( 3 CHÂN) 078
89452-E0010 CẢM BIẾN CHÂN GA 078,SS1E
S8342-01250 CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC LÀM MÁT 078,SH,SS
S33V0-EV100 CẢM BIẾN TỐC ĐỘ SS1E
83181-37120 CẢM BIẾN TỐC ĐỘ WU,650
83181-37140 CẢM BIẾN TỐC ĐỘ 720, 730
S8319-01360 CẢM BIẾN TỐC ĐỘ RK1J
S8319-01451 CẢM BIẾN TỐC ĐỘ FG,FC,FL,FM,SH
S8319-01511 CẢM BIẾN TỐC ĐỘ FG,FC,FL,FM,SH
83181-E0150 CẢM BIẾN TỐC ĐỘ FG,FC,FL,FM,SH
83181-E0170 CẢM BIẾN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ( CẢM BIẾN TỐC ĐỘ ) FL8, FM8
S8319-01220 CẢM BIẾN VÒNG TUA MÁY(CỐT CAM) 078, RK1J
86301-E0020 CẦN ĂNGTEN 078, SH
52117-1090V-N CẢN COMPOSIT FC
52117-1100V-N CẢN COMPOSIT FG,FL
S1101-11240 CĂN DỌC CỐT MÁY FC11
85221-37160 CẦN GẠT MƯA, TRÁI 342650
85221-37190 CẦN GẠT MƯA, TRÁI 422,432
85221-E0010 CẦN GẠT MƯA, TRÁI FC
85221-E0020 CẦN GẠT MƯA, TRÁI FG,FL
85211-37100 CẦN GẠT MƯA,, PHẢI 342650
85211-37130 CẦN GẠT MƯA,, PHẢI 422,432
85211-E0010 CẦN GẠT MƯA,, PHẢI FC
85211-E0020 CẦN GẠT MƯA,, PHẢI FG,FL
52111-E0730 CẢN GIỮA ( CAO SƠN TRẮNG ) FL8JT7A
52111-E0740 CẢN GIỮA ( THẤP KHÔNG SƠN ) FL8JT7A
46210-E0031 CẦN PHANH TAY 078
52101-E0K21 CẢN TRỨC SS1
52104-E0371 CẢN TRƯỚC SS2P – NEW
52111-37320 CẢN TRƯỚC 422,432
52111-37380 CẢN TRƯỚC 720730
52101-37541 CẢN TRƯỚC 342
52101-37950 CẢN TRƯỚC 422,432
52104-E0141 CẢN TRƯỚC FS2
52111-0W010 CẢN TRƯỚC Dutro
52101-E0480 CẢN TRƯỚC SẮT (BA ĐỜ XỐC) ( NHẬT ) FC3
52101-E0660 CẢN TRƯỚC SẮT (BA ĐỜ XỐC) ( NHẬT ) FG1,FL1
52101-E0C90 CẢN TRƯỚC SẮT (BA ĐỜ XỐC) ( NHẬT ) FC9
52101-E0E70 CẢN TRƯỚC SẮT (BA ĐỜ XỐC) ( NHẬT ) FG8,FL8
52101-E0090-G CẢN TRƯỚC SẮT (BA ĐỜ XỐC) ( THÁI ) FG1,FL1
52101-E0100-G CẢN TRƯỚC SẮT (BA ĐỜ XỐC) ( THÁI ) FC3
52101-E0L60-G CẢN TRƯỚC SẮT (BA ĐỜ XỐC) ( THÁI ) FC9
52101-E0L70-G CẢN TRƯỚC SẮT (BA ĐỜ XỐC) ( THÁI ) FG8,FL8
S3321-21330 CÀNG GẠT SỐ 1 VÀ SỐ LÙI FL8
S3321-41530 CÀNG GẠT SỐ 2 VÀ SỐ 3 FL8
S3321-61480 CÀNG SANG SỐ 4 VÀ SỐ 5 FL8
67001-37291 CÁNH CỬA, PHẢI WU
67001-E0040 CÁNH CỬA, PHẢI ( NHẬT ) 078
67001-E0030 CÁNH CỬA, PHẢI ( NHẬT ) 078 (2016)
67001-E0010-G CÁNH CỬA, PHẢI (THÁI ) 078
67002-37322 CÁNH CỬA, TRÁI WU
67002-37271 CÁNH CỬA, TRÁI XZU650L
67002-E0020 CÁNH CỬA, TRÁI ( NHẬT ) 078
67002-E0030 CÁNH CỬA, TRÁI ( NHẬT ) 078 (2016)
67002-E0050-G CÁNH CỬA, TRÁI ( THÁI ) 078
S8845-31060 CÁNH QUẠT DÀN NÓNG FG8,FL8
S1630-62920 CÁNH QUẠT ĐỘNG CƠ SS,SH
16361-78100 CÁNH QUẠT ĐỘNG CƠ 720730
S1630-61942 CÁNH QUẠT ĐỘNG CƠ FL, FG8
S1630-62671 CÁNH QUẠT ĐỘNG CƠ FC9
S1630-62700 CÁNH QUẠT ĐỘNG CƠ FC3, FG1
S1630-61942P CÁNH QUẠT ĐỘNG CƠ FL
SZ950-47109 CAO SU BẮT ĐÈN PHA 078
S1206-E0050 CAO SU CHÂN MÁY PHÍA SAU FM,FL,FG (6 máy)
12305-E0140 CAO SU CHÂN MÁY PHÍA TRƯỚC FM,FL,FG (6 máy)
S1203-12781 CAO SU CHÂN MÁY PHÍA TRƯỚC FC9 (4 máy)
12305-E0120 CAO SU CHÂN MÁY PHÍA TRƯỚC, PHẢI FC3 (5 máy)
12306-E0020 CAO SU CHÂN MÁY PHÍA TRƯỚC, TRÁI FC3 (5 máy)
S1203-53191 CAO SU CHÂN MÁY SAU SS1,SH1
S1203-53280 CAO SU CHÂN MÁY SAU WU,Dutro
S1203-52050 CAO SU CHÂN MÁY SAU FC11
12305-E0040 CAO SU CHÂN MÁY TRƯỚC SS1,SH1
S1203-11873 CAO SU CHÂN MÁY TRƯỚC FC11
12361-78081 CAO SU CHÂN MÁY TRƯỚC WU,Dutro
S1203-53230 CAO SU CHÂN MÁY,PHÍA SAU (2 CÁI) FC3 (5 máy)
12371-E0030 CAO SU CHÂN MÁY,PHÍA SAU (2 CÁI) FC9 (4 máy)
S1127-51180 CAO SU CHỤP NẮP BÌNH DẦU TRỢ LỰC LÁI FG,FL,FM
S1127-51380 CAO SU CHỤP NẮP BÌNH DẦU TRỢ LỰC LÁI FC
S9007-53113 CAO SU ĐỆM NẮP BÌNH DẦU LY HỢP 078
48435-36050 CAO SU ĐỠ NHÍP PHỤ 342
48306-E0280 CAO SU ĐỠ NHÍP PHỤ 422
S5220-31520 CAO SU ĐỠ SAU CABIN 078
85212-E0050 CAO SU GẠT MƯA SH,SS
85222-E0050 CAO SU GẠT MƯA 078
85214-24051 CAO SU GẠT MƯA WU
85214-53090 CAO SU GẠT MƯA XZU
90541-09031 CAO SU GIẢM CHẤN CÁNH CỬA XZU650,342
SZ950-43016 CAO SU GIẢM CHẤN CÁNH CỬA 078
S40J9-EV091 CAO SU GIÒ GÀ FL,FM,SH,SS
S40JJ-E0090 CAO SU GIÒ GÀ FL,FM
76911-E0070 CAO SU LÒNG VÈ, PHẢI FC3
76911-E0040 CAO SU LÒNG VÈ, PHẢI ( CUA VÈ, PHẢI ) FG,FL
76912-E0090 CAO SU LÒNG VÈ, TRÁI FC3
76912-E0040 CAO SU LÒNG VÈ, TRÁI ( CUA VÈ, TRÁI ) FG,FL
S4830-61560 CAO SU NHÍP PHỤ (1 BULONG) 422432
S3723-51161 CAO SU TREO FM
S3723-51190 CAO SU TREO FL
S3723-51112 CAO SU TREO CACDANG FC11
S3723-51060 CAO SU TREO LÁP FG8
37235-37030 CAO SU TREO TRỤC LÁP WU
S3723-51200 CAO SU TREO TRỤC LÁP FG1,FC
SZ980-58051 CẦU CHÌ 100A (CẦU CHÌ ĐỀ) 078
15301-E0140 CÂY THĂM NHỚT MÁY XZU
15301-E0871 CÂY THĂM NHỚT MÁY FC9
15301-E0891 CÂY THĂM NHỚT MÁY FG8,FL8
51701-37272 CHÂN BẮT CABIN, PHẢI 422432
51701-37300 CHÂN BẮT CABIN, PHẢI 342
S5204-22731 CHÂN BẮT CABIN, PHẢI FC
51701-37470 CHÂN BẮT CABIN, PHẢI 720
S5204-22791 CHÂN BẮT CABIN, PHẢI FL,FG
51702-37272 CHÂN BẮT CABIN, TRÁI 422432
51702-37340 CHÂN BẮT CABIN, TRÁI 342
51702-37390 CHÂN BẮT CABIN, TRÁI 720
S5204-22741 CHÂN BẮT CABIN, TRÁI FC
S5204-22801 CHÂN BẮT CABIN, TRÁI FL,FG
S53A1-E0030 CHẮN BÙN BÁNH TRƯỚC, PHẢI SS1
S5830-91040 CHẮN BÙN CẠNH BÊN CABIN, TRÁI SS1E
76621-E0160 CHẮN BÙN PHÍA TRƯỚC, PHẢI 078-E4
76622-E0010 CHẮN BÙN PHÍA TRƯỚC, TRÁI 078-E4
73810-E0031 CHÂN GHẾ HƠI FG8,FL8
S8522-01060 CHỔI GẠT MƯA FC11
85222-E0020 CHỔI GẠT MƯA, PHẢI 078
85212-37091 CHỔI GẠT MƯA, PHẢI WU,650
85222-37151 CHỔI GẠT MƯA, TRÁI WU,650
S4311-21030 CHỐT NGANG ẮC PHI DÊ FC
S4323-11400 CHỐT TRỤ ĐỨNG CẦU TRƯỚC(ẮC PHI DÊ) FL
S4323-11450 CHỐT TRỤ ĐỨNG CẦU TRƯỚC(ẮC PHI DÊ) FG
S4323-11460 CHỐT TRỤ ĐỨNG CẦU TRƯỚC(ẮC PHI DÊ) FC
S4351-41150 CHỤP ĐẦU ĐÓT FC
S7918-21010 CHỤP NHỰA BỊT KHÓA CABO 078
85301-E0070 CỔ BÌNH NƯỚC RỬA KÍNH (CÓ NẮP) 078,SH,SS
47307-E0300 CO NỐI ĐỒNG,LỚN (CO L) FL,FM
47307-E0310 CO NỐI ĐỒNG,NHỎ (CO L) FL,FM
S3480-14080 CO NỐI HƠI DƯỚI,LỚN (CO THẲNG) FL,FM
S3480-14070 CO NỐI HƠI DƯỚI,NHỎ (CO THẲNG) FL,FM
SN352-10613 CO NỐI ỐNG SS1E
SN352-11221 CO NỐI ỐNG HƠI LỌC TÁCH NƯỚC BẦU HƠI 078
SN352-11017 CO NỐI TRÊN BẦU HƠI FG
69801-37062 COMPA NÂNG HẠ KÍNH, PHẢI WU
69810-E0020 COMPA NÂNG HẠ KÍNH, PHẢI (CƠ KHÍ) 078,SH,SS
69810-E0051 COMPA NÂNG HẠ KÍNH, PHẢI (ĐIỆN)+MOTOR 078,SH,SS
69802-37062 COMPA NÂNG HẠ KÍNH, TRÁI WU
69820-E0020 COMPA NÂNG HẠ KÍNH, TRÁI (CƠ KHÍ) 078,SH,SS
69820-E0051 COMPA NÂNG HẠ KÍNH, TRÁI (ĐIỆN)+MOTOR 078,SH,SS
S8428-03830 CÔNG TẮC SS1E
S8861-01140 CÔNG TẮC AC 078
S4466-01160 CÔNG TẮC BÁO HƠI FL1, FL8
S8338-02261 CÔNG TẮC BÁO HƠI ( 2 CHÂN) 078
87469-E0010 CÔNG TẮC BÁO THIẾU NƯỚC(TRÊN KÉT NƯỚC) 078
84630-E0060 CÔNG TẮC CHÂN CÔN SS1
88280-E0061 CÔNG TẮC CHÂN CÔN FG,FL,FM
88280-E0051 CÔNG TẮC CHÂN CÔN FG,FL,FM
88280-E0060 CÔNG TẮC CHÂN CÔN (ĐÓNG MỞ KHÓA CÚP PÔ) 078
S8438-02130 CÔNG TẮC CHÂN GA (ĐÓNG MỞ KHÓA CÚP PÔ) 078
84340-E0020 CÔNG TẮC CHÂN PHANH 078
S8451-02313 CÔNG TẮC CHÍNH KHỞI ĐỘNG,(NGUYÊN CỤM) 078
84112-80260 CÔNG TẮC ĐÈN WU
81239-E0020 CÔNG TẮC ĐÈN CỬA 078
84140-37061 CÔNG TẮC ĐÈN PHA CỐT WU
84550-E0021 CÔNG TẮC ĐÈN PHANH FL8J
84652-EV210 CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN GẠT MƯA (CÓ PHANH KHÍ XẢ) 078
84652-EV130 CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN GẠT MƯA (CÓ PHANH KHÍ XẢ) SH,SS
S8403-11790 CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN GẠT MƯA (K PHANH KHÍ XẢ) 078
S8471-01151 CÔNG TẮC GÀI CẦU SS1E
S8422-01521 CÔNG TẮC HỘP SỐ FL8, FM
S8481-01260 CÔNG TẮC NÂNG HẠ KÍNH, PHẢI 078,SH,SS
84820-37033 CÔNG TẮC NÂNG HẠ KÍNH, TRÁI WU
84810-E0070 CÔNG TẮC NÂNG HẠ KÍNH, TRÁI 078,SH,SS
84810-37050 CÔNG TẮC NÂNG HẠ, PHẢI WU
S8421-01400 CÔNG TẮC SỐ LÙI FG8,FC
84210-E0190 CÔNG TẮC SỐ LÙI RK1J
S8339-01162 CÔNG TẮC SWITCH TRÊN BÌNH HƠI FC11
S1610-91580 CỐT BƠM NƯỚC 078
55660-E0020 CỬA GIÓ TÁP LÔ CABIN, TRÁI FL8JT7A
17070-E0011 CỤM BẦU BOE FL8,FG8,FM8
17700-E0630 CỤM BẦU LỌC KHÍ FC9,FL1,FG1,FC3
85210-E0010 CỤM CẦN GẠT MƯA, PHẢI + CHỐI FC
85210-E0020 CỤM CẦN GẠT MƯA, PHẢI + CHỐI FG,FL
85220-E0010 CỤM CẦN GẠT MƯA, TRÁI + CHỔI FC
85220-E0020 CỤM CẦN GẠT MƯA, TRÁI + CHỔI FG,FL
84310-37222 CỤM CÔNG TẮC PHA COS,ĐIỀU KHIỂN GẠT MƯA WU
69310-37070 CỤM KHÓA CỬA, PHẢI WU
69310-E0012 CỤM KHÓA CỬA, PHẢI (CƠ KHÍ) 078
69310-E0082 CỤM KHÓA CỬA, PHẢI (ĐIỆN) 078
69320-37080 CỤM KHÓA CỬA, TRÁI WU
69320-37060 CỤM KHÓA CỬA, TRÁI WU
69320-E0012 CỤM KHÓA CỬA, TRÁI (CƠ KHÍ) 078
69320-E0072 CỤM KHÓA CỬA, TRÁI (ĐIỆN) 078
84306-E0070 CUỘN DÂY ĐIỆN CÒI SS2P
84306-E0080 CUỘN DÂY ĐIỆN CÒI SS2P
S8405-11041 CUỘN DÂY KÈN ( CUỘN KÈN ) 078
27360-78270 CUỘN DÂY MÁY PHÁT ĐIỆN WU342L-IDO
04906-36240 CÚP PEN BÁNH SAU Dutro 110SD
04906-36250 CÚP PEN BÁNH SAU Dutro 110HD,110LD,130MD
04905-36160 CÚP PEN BÁNH TRƯỚC Dutro 110HD,130MD
04905-25040 CÚP PEN BÁNH TRƯỚC Dutro 110SD
04905-37090 CÚP PEN BÁNH TRƯỚC Dutro 110LD
S4403-21200 CÚP PEN BƠM TRỢ LỰC LÁI FG,FL
S4403-31010 CÚP PEN BƠM TRỢ LỰC LÁI FC
S407W-EV020 CÚP PEN BOST TAY LÁI (CÓ PHỐT ĐẦU ) FG,FL,FM
S4411-91020 CÚP PEN BOST TAY LÁI (K CÓ PHỐT ĐẦU BOST LÁI) FC
S3144-61100 CÚP PEN HEO CÔN DƯỚI FC11
S3140-91040 CÚP PEN SC XY LANH TỔNG CÔN TRÊN 078
S3220-91810 CÚP PEN SERVO LY HỢP DƯỚI SH1E
S3220-92090 CÚP PEN SERVO LY HỢP DƯỚI SS1E
S4406-93590 CÚP PEN SỬA CHỮA TỐNG PHANH FF3H
S4706-91010 CÚP PEN SỬA CHỮA TỐNG PHANH FC,FG
S4706-91030 CÚP PEN SỬA CHỮA TỐNG PHANH FL,FM,SH,SS
S3220-91160 CÚP PEN SỬA CHỮA TRỢ LỰC LY HỢP DƯỚI FF
S3220-91730 CÚP PEN SỬA CHỮA TRỢ LỰC LY HỢP DƯỚI 078
S3220-91980 CÚP PEN SỬA CHỮA TRỢ LỰC LY HỢP DƯỚI 078
S4406-92240 CÚP PEN SỪA CHỮA TRỢ LỰC PHANH FC11
S4406-95340 CÚP PEN SỪA CHỮA TRỢ LỰC PHANH FC,FG
S4406-95362 CÚP PEN SỪA CHỮA TRỢ LỰC PHANH FL,FM
S4406-92330 CÚP PEN SỪA CHỮA TRỢ LỰC PHANH FF3H
04313-37030 CÚP PEN SỬA CHỮA XY LANH TỔNG CÔN DƯỚI WU, dutro,XZU
S3140-11140 CÚP PEN SỬA CHỮA XY LANH TỔNG CÔN TRÊN FC11
04493-36210 CÚP PEN SỬA CHỮA XY LANH TỐNG PHANH WU
04493-36230 CÚP PEN SỬA CHỮA XY LANH TỐNG PHANH 342
S3140-91060 CÚP PEN TỔNG CÔN TRÊN SH1E, SS1E
S4402-91040 CÚP PEN VAN XẢ FL
S4753-21070 CÚP PEN XY LANH BÁNH SAU (1 BÁNH= 4 CÁI) FC11
S4753-21010 CÚP PEN XY LANH BÁNH TRƯỚC (1 BÁNH=2 CÁI) FC11
04476-37060 CÚP PEN XY LANH BÁNH XE SAU (1 BÁNH) 650
04476-37080 CÚP PEN XY LANH BÁNH XE SAU (1 BÁNH) 720, 730
04475-37030 CÚP PEN XY LANH BÁNH XE TRƯỚC (1 BÁNH) 650
04475-37050 CÚP PEN XY LANH BÁNH XE TRƯỚC (1 BÁNH) 720, 730
04906-37210 CÚP PEN XY LANH PHANH BÁNH XE 422,432, dutro 130HD
S407L-EV150 CÚP PEN XY LANH PHANH BÁNH XE,SAU (1 BÁNH) FC3J,9J
S4705-91260 CÚP PEN XY LANH PHANH BÁNH XE,SAU (1 BÁNH) FG
S4705-91190 CÚP PEN XY LANH PHANH BÁNH XE,SAU (1 BÁNH) FC
04905-37080 CÚP PEN XY LANH PHANH BÁNH XE,TRƯỚC 422,432,dutro 130HD
04905-36140 CÚP PEN XY LANH PHANH BÁNH XE,TRƯỚC 342
S4705-91230 CÚP PEN XY LANH PHANH BÁNH XE,TRƯỚC (1 BÁNH) FG
S407L-EV130 CÚP PEN XY LANH PHANH BÁNH XE,TRƯỚC (1 BÁNH) FC3J,9J
S4705-91180 CÚP PEN XY LANH PHANH BÁNH XE,TRƯỚC (1 BÁNH) FC
S4705-91200 CÚP PEN XY LANH PHANH BÁNH XE,TRƯỚC(1 BÁNH) FL,FM
S4705-91210 CÚP PEN XY LANH PHANH BÁNH,GIỮA (CẦU THẬT)(1BÁNH) FL,FM
S4705-91220 CÚP PEN XY LANH PHANH BÁNH,SAU (CẦU LẾT)(1BÁNH) FL,FM
S4561-21820 DẪN HƯỚNG HỆ THỐNG LÁI ( CHỮ C ) FG8
S4561-21830 DẪN HƯỚNG HỆ THỐNG LÁI ( CHỮ C ) FL8
S8710-71290 DÀN LẠNH FL8,FG8,FC9
S8710-71240 DÀN LẠNH FL1
S8710-71230 DÀN LẠNH FG1,FC3
88461-37080 DÀN NÓNG WU342L,422
S8841-11220 DÀN NÓNG FC,FG,FL
88460-E0030 DÀN NÓNG + MOTOR QUẠT(NGUYÊN CỤM) FC,FG,FL
S8850-11070 DÀN SƯỞI 078
85292-13010 ĐẦU BỊT, CẦN GẠT MƯA XZU
S2365-01620 ĐẦU KIM PHUN FC11
S8535-31020 ĐẦU NỐI PHUN NƯỚC 078,SH,SS
S4542-01790 ĐẦU NỐI ROTUYL NGANG, PHẢI ( RÔ TUYN THƯỚC LÁI NGANG ) FC11
S4543-01790 ĐẦU NỐI ROTUYL NGANG, TRÁI ( RÔ TUYN THƯỚC LÁI NGANG ) FC11
S4542-01560 ĐẦU NỐI ROTUYN NGANG, PHẢI ( RÔ TUYN THƯỚC LÁI NGANG ) RK1
S4540-E0110 ĐẦU NỐI ROTUYN NGANG, PHẢI ( RÔ TUYN THƯỚC LÁI NGANG ) SH1,SS1
S4540-E0390 ĐẦU NỐI ROTUYN NGANG, PHẢI ( RÔ TUYN THƯỚC LÁI NGANG ) FC
S4540-E0150 ĐẦU NỐI ROTUYN NGANG, PHẢI ( RÔ TUYN THƯỚC LÁI NGANG ) FG,FF
S4543-02470 ĐẦU NỐI ROTUYN NGANG, TRÁI ( RÔ TUYN THƯỚC LÁI NGANG ) RK1
S4550-E0110 ĐẦU NỐI ROTUYN NGANG, TRÁI ( RÔ TUYN THƯỚC LÁI NGANG ) SH1,SS1
S4550-E0150 ĐẦU NỐI ROTUYN NGANG, TRÁI ( RÔ TUYN THƯỚC LÁI NGANG ) FG,FF
S4550-E0390 ĐẦU NỐI ROTUYN NGANG, TRÁI ( RÔ TUYN THƯỚC LÁI NGANG ) FC
S8741-52500 DÂY CÁP  KHÓA CABO ( DÂY GIẬT NẮP CABO ) 078
S8741-51690 DÂY CÁP  KHÓA CABO ( DÂY GIẬT NẮP CABO ) SS1E
33820-E0E01 DÂY CÁP ĐI SỐ FG8
33820-E0N70 DÂY CÁP ĐI SỐ FC3
33820-E0Q40 DÂY CÁP ĐI SỐ FG1
33820-37G80 DÂY CÁP ĐI SỐ 422,
33820-E0681 DÂY CÁP ĐI SỐ SH1
33820-E0712 DÂY CÁP ĐI SỐ SS1
33820-E0L20 DÂY CÁP ĐI SỐ FC9
33820-0W180 DÂY CÁP ĐI SỐ Dutro 130HD, 342
33820-0W170 DÂY CÁP ĐI SỐ Dutro 110HD
33820-E0081 DÂY CÁP ĐI SỐ (DÀI HƠN) FL8,(FL1),FM
33820-E0D21 DÂY CÁP ĐI SỐ (NGẮN HƠN) FL1
S5250-E0101 DÂY CÁP HẠ CABIN ( DÂY CÁP LẬT CABIN ) 078
33830-E0041 DÂY CÁP LỪA SỐ FL8,(FL1),FM
33830-E0241 DÂY CÁP LỪA SỐ FC3
S3370-26513 DÂY CÁP LỪA SỐ FL1
33830-37310 DÂY CÁP LỪA SỐ 422,
33830-E0252 DÂY CÁP LỪA SỐ FC9,(FC3,FG8)
33830-E0440 DÂY CÁP LỪA SỐ FG1
33830-37680 DÂY CÁP LỪA SỐ 342,dutro 130HD
33830-E0132 DÂY CÁP LỪA SỐ FG8 (FC3,FC9)
S3370-27751 DÂY CÁP LỪA SỐ SS1
33830-0W080 DÂY CÁP LỪA SỐ Dutro 130HD, 342
33830-0W070 DÂY CÁP LỪA SỐ Dutro 110HD
S3370-26671 DÂY CÁP LỪA SỐ SH1
46420-37A80 DÂY CÁP PHANH TAY ( DÂY THẮNG TAY ) XZU650
46420-37B30 DÂY CÁP PHANH TAY ( DÂY THẮNG TAY ) XZU720,730
46430-37461 DÂY CÁP PHANH TAY ( DÂY THẮNG TAY ) XZU720,730
46420-37501 DÂY CÁP PHANH TAY ( DÂY THẮNG TAY ) 422
46420-37600 DÂY CÁP PHANH TAY ( DÂY THẮNG TAY ) 342
46420-E0211 DÂY CÁP PHANH TAY ( DÂY THẮNG TAY ) FG8
46420-E0471 DÂY CÁP PHANH TAY ( DÂY THẮNG TAY ) FC
46420-E0631 DÂY CÁP PHANH TAY ( DÂY THẮNG TAY ) FG1
46420-E0670 DÂY CÁP PHANH TAY ( DÂY THẮNG TAY ) FL1
46420-E0751 DÂY CÁP PHANH TAY ( DÂY THẮNG TAY ) FL8
90916-02594 DÂY CU ROA LỐC LẠNH WU
S8838-11440 DÂY CU ROA LỐC LẠNH XZU
S8838-11100 DÂY CU ROA LỐC LẠNH FL1,FM1
SZ910-45354 DÂY CU ROA LỐC LẠNH (1 SỢI) FC,FG,FL,FM
SZ910-45283 DÂY CU ROA MÁY PHÁT SS1E, SH1E
SZ910-49142 DÂY CU ROA MÁY PHÁT FC9-E4
SZ910-45376 DÂY CU ROA MÁY PHÁT FG8, FL8-E4
SZ910-49214 DÂY CU ROA MÁY PHÁT (1 CẶP) FC,FG,FL,FM
SZ910-49190 DÂY CU ROA MÁY PHÁT( 1 CẶP) SS2P
SZ910-49326 DÂY CU ROA MÁY PHÁT( 1 CẶP),BƠM NƯỚC XZU
SZ910-49338 DÂY CU ROA MÁY PHÁT( 1 CẶP),BƠM NƯỚC XZU
SZ910-45322 DÂY CU ROA MÁY PHÁT( 1 SỢI),BƠM NƯỚC WU
SZ910-45367 DÂY CU ROA MÁY PHÁT( 1 SỢI),BƠM NƯỚC Dutro 130HD
82125-E0B50 DÂY ĐIỆN FG8J
82152-E0190 DÂY ĐIỆN CÁNH CỬA, TRÁI, ( CÁNH CỬA CƠ) FL8
82152-E0220 DÂY ĐIỆN CÁNH CỬA, TRÁI, ( CÁNH CỬA ĐIỆN) FL8
82130-E0220 DÂY ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN PTO FG8
82111-E0G10 DÂY ĐIỆN ĐỘNG CƠ FG8
78028-E0090 DÂY GA FC9
S7802-53041 DÂY GA FC3
S7802-53201 DÂY GA FG,FL
78150-37711 DÂY GA 342
78150-37751 DÂY GA 422432
78150-0W080 DÂY GA Dutro
S7801-71390 DÂY GA TAY 078
53630-EW060 DÂY MỞ NẮP CA BÔ FG8
78504-E0040 DÂY TẮT MÁY FC9
S7801-84841 DÂY TẮT MÁY FC3
S7801-84941 DÂY TẮT MÁY FG,FL
86300-E0020 ĐẾ ĂNGTEN 078, SH
S8520-E0040 ĐẾ BẮT CẦN GẠT MƯA FC
S8520-E0050 ĐẾ BẮT CẦN GẠT MƯA FG,FL
S2331-71130 ĐẾ BẮT LỌC DẦU THÔ 078
S2331-01660 ĐẾ BẮT LỌC DẦU TINH 078
FENDE-RRH DÈ PHỤ SƯỜN BÊN, PHẢI ( CUA VÈ, PHẢI ) FC
FENDE-RLH DÈ PHỤ SƯỜN BÊN, TRÁI ( CUA VÈ, TRÁI ) FC
81270-37110 ĐÈN BIỂN SỐ WU
81270-37171 ĐÈN BIỂN SỐ XZU
81270-E0260 ĐÈN BIỂN SỐ 078
81550-E0130 ĐÈN HẬU, PHẢI ( ĐÈN LÁI SAU ) SS1,SH1
81550-37270 ĐÈN HẬU, PHẢI ( ĐÈN LÁI SAU ) WU, XZU
81550-0W050 ĐÈN HẬU, PHẢI ( ĐÈN LÁI SAU ) Dutro
81550-E0160 ĐÈN HẬU, PHẢI ( ĐÈN LÁI SAU ) ( NHẬT ) 078
81550-E0010G ĐÈN HẬU, PHẢI ( ĐÈN LÁI SAU ) ( THÁI ) 078
81560-E0110 ĐÈN HẬU, TRÁI ( ĐÈN LÁI SAU ) SS1,SH1
81560-37270 ĐÈN HẬU, TRÁI ( ĐÈN LÁI SAU ) WU, XZU
81560-0W050 ĐÈN HẬU, TRÁI ( ĐÈN LÁI SAU ) Dutro
81560-E0140 ĐÈN HẬU, TRÁI ( ĐÈN LÁI SAU ) ( NHẬT ) 078
81560-E0010-G ĐÈN HẬU, TRÁI ( ĐÈN LÁI SAU ) ( THÁI ) 078
81610-37141 ĐÈN KHOẢNG CÁCH ( ĐÈN XI NHAN ) XZU 650
81620-37141 ĐÈN KHOẢNG CÁCH ( ĐÈN XI NHAN ) XZU 650
81750-EW010 ĐÈN KHOẢNG CÁCH HÔNG XE SS1,SH1
81710-E0012 ĐÈN KHOẢNG CÁCH MUI XE FC
81240-E0090 ĐÈN LA PHÔNG TRẦN 078
81680-E0041 ĐÈN LÙI ( ĐÈN DE ) 078
81110-E0671 ĐÈN PHA COS, PHẢI ( NHẬT ) 078,SH,SS
81110-E0B00G ĐÈN PHA COS, PHẢI ( THÁI ) 078,SH,SS
81150-E0671 ĐÈN PHA COS, TRÁI ( NHẬT ) 078,SH,SS
81150-E0B00G ĐÈN PHA COS, TRÁI ( THÁI ) 078,SH,SS
81110-E0790 ĐÈN PHA LIỀN KHỐI, PHẢI SS2
81150-E0790 ĐÈN PHA LIỀN KHỐI, TRÁI SS2
81110-37120 ĐÈN PHA, PHẢI WU,650
81110-0W080 ĐÈN PHA, PHẢI + ĐÈN XINHAN Dutro
81110-37430 ĐÈN PHA, PHẢI + ĐÈN XINHAN 720730
81110-37690 ĐÈN PHA, PHẢI + ĐÈN XINHAN 650 (2017)
81150-37121 ĐÈN PHA, TRÁI WU,650
81150-37430 ĐÈN PHA, TRÁI + ĐÈN XINHAN 720730
81150-37690 ĐÈN PHA, TRÁI + ĐÈN XINHAN 650 (2017)
81150-0W080 ĐÈN PHA, TRÁI + ĐÈN XINHAN Dutro
81210-37060 ĐÈN SƯƠNG MÙ, PHẢI (MÀU TRẮNG) WU
81210-39155 ĐÈN SƯƠNG MÙ, PHẢI (MÀU VÀNG) Dutro
81210-0W070 ĐÈN SƯƠNG MÙ, PHẢI (TRÒN,MÀU TRẮNG) XZU
81220-37060 ĐÈN SƯƠNG MÙ, TRÁI (MÀU TRẮNG) WU
81220-39095 ĐÈN SƯƠNG MÙ, TRÁI (MÀU VÀNG) Dutro
81220-0W060 ĐÈN SƯƠNG MÙ, TRÁI (TRÒN,MÀU TRẮNG) XZU
81730-E0010-G ĐÈN XI NHAN CÁNH CỬA 078
81730-E0040 ĐÈN XI NHAN CÁNH CỬA 078
81730-E0081 ĐÈN XI NHAN CÁNH CỬA SS1,SH1
81610-37200 ĐÈN XI NHAN, PHẢI WU,650
S8151-01710 ĐÈN XI NHAN, PHẢI FC11
81510-E0061 ĐÈN XI NHAN, PHẢI SH,SS
81510-E0091 ĐÈN XI NHAN, PHẢI ( NHẬT ) 078
81510-EW025 ĐÈN XI NHAN, PHẢI ( NHẬT ) FG,FL – E4
81510-E0010G ĐÈN XI NHAN, PHẢI ( THÁI ) 078
81510-EW025-G ĐÈN XI NHAN, PHẢI ( THÁI ) FG,FL – E4
81620-37200 ĐÈN XI NHAN, TRÁI WU,650
81520-E0091 ĐÈN XI NHAN, TRÁI 078
81520-E0010-G ĐÈN XI NHAN, TRÁI 078
81520-E0061 ĐÈN XI NHAN, TRÁI SH,SS
S8152-01580 ĐÈN XI NHAN, TRÁI FC11
81520-EW025 ĐÈN XI NHAN, TRÁI ( NHẬT ) FG,FL – E4
81520-EW025-G ĐÈN XI NHAN, TRÁI ( THÁI ) FG,FL – E4
43111-E0010 DÍ TRƯỚC FG
43111-E0080 DÍ TRƯỚC FL,FM
S4311-12130 DÍ TRƯỚC FC
31250-E0014 ĐĨA LY HỢP FC9
31250-E0051 ĐĨA LY HỢP SH1
31250-E0160 ĐĨA LY HỢP FC11
31250-E0360 ĐĨA LY HỢP FC,FG1
31250-E0520 ĐĨA LY HỢP FG8,FL
31250-E0321 ĐĨA LY HỢP ( 10 RĂNG, 3,5 TẤC ) FG1,FC,FF3H
31250-E0G30 ĐĨA LY HỢP ( 10 RĂNG, 3,5 TẤC ) FG1,FC,FF3H
31250-E0K40 ĐĨA LY HỢP ( 10 RĂNG, 3,5 TẤC ) SCP FC3J,9J, FG1J
31250-E0491 ĐĨA LY HỢP ( 10 RĂNG, 3,8 TẤC ) FL,FG8
31250-E0G40 ĐĨA LY HỢP ( 10 RĂNG, 3,8 TẤC ) FG8J, FL1J,FL8J,FM1,8J, R
31250-E0K20 ĐĨA LY HỢP ( 10 RĂNG, 3,8 TẤC ) SCP FL,FG8
31250-E0760 ĐĨA LY HỢP ( 14 RĂNG 3,25 TẤC ) 720,730
31250-37360 ĐĨA LY HỢP ( 14 RĂNG, 3 TẤC ) WU342, XZU650
31250-37170 ĐĨA LY HỢP ( 14 RĂNG, 3 TẤC ) WU,650
31250-E0830 ĐĨA LY HỢP ( 14 RĂNG, 3 TẤC ) Dutro
31250-37221 ĐĨA LY HỢP ( 14 RĂNG, 3,25 TẤC ) 720,730
31250-37320 ĐĨA LY HỢP ( 14 RĂNG, 3,25 TẤC ) 720,730
31250-E0B20 ĐĨA LY HỢP ( ĐĨA NGOÀI ) SS1
31250-E0B10 ĐĨA LY HỢP ( ĐĨA TRONG ) SS1
83800-0W740 ĐỒNG HỒ TAPLO Dutro
83800-37E10 ĐỒNG HỒ TAPLO WU
83800-37M72 ĐỒNG HỒ TAPLO XZU
83800-E0M40 ĐỒNG HỒ TAPLO FC9,FG8,FL
S8320-04600 ĐỒNG HỒ TAPLO SH,SS
83800-E0M30 ĐỒNG HỒ TAPLO FG1,FC3
53111-E0120 GA LĂNG SH1,SS1
S7631-13450-G GA LĂNG FG,FL
S7631-13381 GA LĂNG FC3
53111-37891 GA LĂNG 650
53111-37700 GA LĂNG 342
53111-37730 GA LĂNG 422,432
53111-37A20 GA LĂNG 720730
53111-0W040 GA LĂNG Dutro
53111-E0190 GA LĂNG ( NHẬT ) FC9
S7631-13440-G GA LĂNG ( THÁI ) FC9
53111-E0130 GA LĂNG (CÓ MẠ CROM) SH1,SS1
53111-E0230 GA LĂNG (MÀU ĐEN) FG1,FL1
53111-E0210 GA LĂNG (MÀU XÁM) FG8,FL8
74103-E0020 GẠT TÀN THUỐC 078,SS1
48416-E0080 GIÁ BẮT  NHÍP FC
52141-37222 GÍA BẮT BA ĐỜ XỐC, PHẢI XZU720L
S4402-E0E30 GIÁ BẮT BÌNH HƠI PHÍA SAU FG,FL
S4402-E0K10 GIÁ BẮT BÌNH HƠI PHÍA TRƯỚC FG,FL
33550-37290 GIÁ BẮT CẦN SỐ WU342
S3360-73410 GIÁ BẮT CẦN SỐ FL8
55151-E0130 GIÁ BẮT CHÂN PHANH 078, SH, SS
82670-E0370 GIÁ BẮT ĐẤU DÂY ĐIỆN FG8J
53271-E0011 GIÁ BẮT ĐÈN PHA, PHẢI SS1,SH1
53271-E0040 GIÁ BẮT ĐÈN PHA, PHẢI FL1
52081-E0030 GIÁ BẮT ĐÈN PHA, PHẢI (DÀI) FL8
52081-E0010 GIÁ BẮT ĐÈN PHA, PHẢI (NGẮN) (DÀY) FC9 (từ T01.2016-)
53271-E0020 GIÁ BẮT ĐÈN PHA, PHẢI (NGẮN) (MỎNG) FC3
53272-E0011 GIÁ BẮT ĐÈN PHA, TRÁI SS1,SH1
53272-E0040 GIÁ BẮT ĐÈN PHA, TRÁI FL1
52082-E0030 GIÁ BẮT ĐÈN PHA, TRÁI (DÀI) FL8
52082-E0010 GIÁ BẮT ĐÈN PHA, TRÁI (NGẮN) (DÀY) FC9 (từ T01.2016-)
53272-E0020 GIÁ BẮT ĐÈN PHA, TRÁI (NGẮN) (MỎNG) FC3
55108-E0011 GIÁ BẮT TRỤC LÁI FG8J,FL8J
53705-E0160 GIÁ BẮT VÈ CHẮN BÙN, PHẢI FG,FL
53705-E0010 GIÁ BẮT VÈ CHẮN BÙN, PHẢI FC
S5302-12770 GIÁ BẮT VÈ CHẮN BÙN, TRÁI FG,FL
53706-E0100 GIÁ BẮT VÈ CHẮN BÙN, TRÁI FC
S4402-E0121 GIÁ BẮTBÌNH HƠI FL
55108-E0010 GIÁ ĐỠ TRỤ LÁI 078, SH, SS
S3723-21130 GIÁ TREO CÁC ĐĂNG FL8
83320-80374 GIẮC CẮM BÁO NHIÊN LIỆU XZU650
S50B0-E0210 GIẢM XÓC SAU CABIN SS1E
S5227-01390 GIẢM XÓC TRƯỚC CABIN SS1E
04111-E4060 GIOĂNG ĐẠI TU ĐỘNG CƠ FL8JT7A
22113-77090 GIOĂNG ĐỆM BULONG HINO300
62311-E0012 GIOĂNG HƠI CÁNH CỬA, PHẢI 078
62311-E0010 GIOĂNG HƠI CÁNH CỬA, PHẢI 078
62312-E0012 GIOĂNG HƠI CÁNH CỬA, TRÁI 078
67861-37021 GIOĂNG HƠI CỬA, PHẢI WU
67862-37021 GIOĂNG HƠI CỬA, TRÁI WU
68171-E0040 GIOĂNG KÍNH CÁNH CỬA, PHẢI 078,SS
68172-E0050 GIOĂNG KÍNH CÁNH CỬA, TRÁI 078,SS
56121-25040 GIOĂNG KÍNH CHẮN GIÓ 342650
56121-E0040 GIOĂNG KÍNH CHẮN GIÓ FC
56121-37050 GIOĂNG KÍNH CHẮN GIÓ 422.432
56121-E0031 GIOĂNG KÍNH CHẮN GIÓ SS1,SH1
56121-E0050 GIOĂNG KÍNH CHẮN GIÓ FG,FL,FM
S0871-E5160-G GIOĂNG KÍNH CHẮN GIÓ FG,FL,FM
56121-0W010 GIOĂNG KÍNH CHẮN GIÓ Dutro
68141-37030 GIOĂNG KÍNH CỬA, PHẢI WU
68141-37060 GIOĂNG KÍNH CỬA, PHẢI 720
68151-37030 GIOĂNG KÍNH CỬA, TRÁI WU
68151-37060 GIOĂNG KÍNH CỬA, TRÁI 720
64831-37070 GIOĂNG KÍNH LƯNG 720730
64831-37041 GIOĂNG KÍNH LƯNG WU, 650
S7943-31290 GIOĂNG KÍNH LƯNG ( NHẬT ) 078, SH,SS
S7943-31290-G GIOĂNG KÍNH LƯNG ( THÁI ) 078, SH,SS
11115-78100 GIOĂNG MẶT MÁY XZU720L
S1111-81030 GIOĂNG NẮP CAM FC9
11118-E0011 GIOĂNG NẮP CAM (TẦNG GIỮA) FG,FL
S1121-31920 GIOĂNG NẮP MÁY FC9
S1121-31880 GIOĂNG NẮP MÁY ( NÁP DÀN CÒ TRÊN ) FG,FL
S1121-31550 GIOĂNG NẮP MÁY (NẮP DÀN CÒ) WU
61196-E0010-G GIOĂNG ỐP GÒ MÁ 078
11115-E0030 GIOĂNG QUY LÁP WU,XZU,Dutro
11115-E0110 GIOĂNG QUY LÁP FC3
11115-E0200 GIOĂNG QUY LÁP FG,FL,RK1,FM
11115-E0120 GIOĂNG QUY LÁP FC9
11115-E0201 GIOĂNG QUY LÁP FG,FL,RK1,FM
S7682-11290 GIOĂNG SAU CABO 078
S7682-11300 GIOĂNG TRÊN NẮP CA BÔ SS1E
S4950-E0011 GIOĂNG TRỤC CÂN BẰNG CẦU SAU FL1, FL8
67861-E0010 GIOĂNG VIỀN MÉP CỬA, PHẢI 078
67862-E0010 GIOĂNG VIỀN MÉP CỬA, TRÁI 078
S5571-23651 GÒ MÁ, PHẢI SS1
S5571-31651 GÒ MÁ, TRÁI SS1E
87910-37420 GỌNG GƯƠNG +GƯƠNG, PHẢI WU
87940-37720 GỌNG GƯƠNG +GƯƠNG, TRÁI WU
87093-EV080 GỌNG GƯƠNG CẦU,PHÍA TRƯỚC 078 (2016)
87093-0W380 GỌNG GƯƠNG CHIẾU HẬU, PHẢI 720,730
87094-0W380 GỌNG GƯƠNG CHIẾU HẬU, TRÁI 720,730
87093-0W370 GỌNG GƯƠNG HẬU, PHẢI XZU650
87094-0W370 GỌNG GƯƠNG HẬU, TRÁI XZU650
S8790-54810 GỌNG GƯƠNG, PHẢI SH1,SS1
87093-E0250 GỌNG GƯƠNG, PHẢI 078
87093-EV070 GỌNG GƯƠNG, PHẢI 078 (2016)
87921-37080 GỌNG GƯƠNG, PHẢI 650
87921-37100 GỌNG GƯƠNG, PHẢI 720730
87094-F1010 GỌNG GƯƠNG, PHẢI ( 2016 ) WU- DUTRO
87093-E0140 GỌNG GƯƠNG, TRÁI 078
87094-EV060 GỌNG GƯƠNG, TRÁI 078 (2016)
87922-37100 GỌNG GƯƠNG, TRÁI 650
87922-37110 GỌNG GƯƠNG, TRÁI 720730
87093-F1010 GỌNG GƯƠNG, TRÁI ( 2016 ) WU- DUTRO
S8790-54800 GỌNG GƯƠNG, TRÁI (DÙNG 5 GƯƠNG) SH1,SS1
87094-EV040 GỌNG GƯƠNG, TRÁI (DÙNG 6 GƯƠNG) SH1,SS1
S8790-54820 GỌNG KÍNH HẬU, PHẢI ( 2016 TQ ) 078
S8790-68830 GỌNG KÍNH HẬU, TRÁI ( 2016 TQ ) FL8,FM8,FC9,FG8
47410-EV180 GUỐC PHANH FM8J
87974-EV020 GƯƠNG CẦU PHIÁ TRƯỚC ( GƯƠNG TRÒN ) ( 2016 ) 078, SH,SS
87903-E0200 GƯƠNG CHIẾU HẬU ZS1EPVA
87907-0W050 GƯƠNG CHIẾU HẬU XZU720L
S8790-E0240 GƯƠNG CHIẾU HẬU SS1
87961-EV010 GƯƠNG CHIẾU HẬU ( KHÔNG ỐP SAU ) FG8, 500
87901-0W240 GƯƠNG CHIẾU HẬU (GƯƠNG LỚN) ( 2016 ) Dutro,XZU
87907-0W070 GƯƠNG CHIẾU HẬU (GƯƠNG NHỎ) ( 2016 ) Dutro,XZU
87901-37130 GƯƠNG CHIẾU HẬU (TRÁI+PHẢI) WU,XZU
87901-37140 GƯƠNG CHIẾU HẬU (TRÁI+PHẢI) WU,650
87901-0W080 GƯƠNG CHIẾU HẬU (TRÁI+PHẢI) Dutro
S8790-23140 GƯƠNG CHIẾU HẬU LỚN (, TRÁI +, PHẢI ) ( 2016 ) 078 (2016)
87940-E0020-G GƯƠNG CHIẾU HẬU LỚN, PHẢI ( 2014 ) 078
87940-E0071 GƯƠNG CHIẾU HẬU LỚN, PHẢI ( 2014 ) 078
87903-E0130 GƯƠNG CHIẾU HẬU LỚN, PHẢI ( 2016 ) SH1,SS1,078
87906-EV010 GƯƠNG CHIẾU HẬU LỚN, TRÁI ( 2016 ) 780, SH1,SS1
S8790-41160 GƯƠNG CHIẾU HẬU LỚN, TRÁI ( 2016 ) 078 (2016)
S8793-01310 GƯƠNG CHIẾU HẬU NHỎ (TRÁI +, PHẢI) ( 2016 ) 078 (2016)
S8790-E0090 GƯƠNG CHIẾU HẬU NHỎ, PHẢI ( 2016 ) SH1,SS1,078
87810-E0110 GƯƠNG CHIẾU HẬU TRONG CABIN 078
87910-E0071 GƯƠNG CHIẾU HẬU, TRÁI ( 2014 ) 078
87910-E0020-G GƯƠNG CHIẾU HẬU, TRÁI ( 2014 ) 078
87906-E0090 GƯƠNG CHIẾU HẬU, TRÁI ( XE 5 GƯƠNG ) SH1,SS1
S8790-E0160 GƯƠNG HCN + TAY BẮT GƯƠNG TRÊN CỬA, PHẢI 078, SH1,SS1 (2016)
S8790-31310 GƯƠNG HCN TRÊN CỬA, PHẢI SH1,SS1,078
87907-37070 GƯƠNG TRÒN WU
87950-E0050 GƯƠNG TRÒN FG8
S8795-01140-G GƯƠNG TRÒN ( 2014 ) 078
87950-E0030 GƯƠNG TRÒN ( 2014 ) 078
87950-E0150 GƯƠNG TRÒN + GỌNG (2016) 078
33038-37030 HÀM RĂNG VÀNG SỐ 2 342
88910-37040 HỘP CHIA GIÓ RỖNG WU422L
88910-37061 HỘP CHIA GIÓ RỖNG WU342L
87150-37340 HỘP CHIA GIÓ( CÓ DÀN NÓNG) WU422L
87150-37223 HỘP CHIA GIÓ( CÓ DÀN NÓNG) WU342L
88510-37270 HỘP DÀN LẠNH WU342L,422
87010-E0072 HỘP DÀN LẠNH 078
87010-E0092 HỘP DÀN LẠNH FL8JT7A
88910-E0031 HỘP DÀN LẠNH RỖNG 078
S8347-01230 HỘP ĐIỀU KHIỂN BÁO NƯỚC 078
S8594-01120 HỘP ĐIỀU KHIỂN CẦN GẠT MƯA 078
S8968-02210 HỘP ĐIỀU KHIỂN CÔNG TƠ MÉT 078
S8599-01190 HỘP ĐIỀU KHIỂN KHÓA CỬA 078
S8198-01930 HỘP ĐIỀU KHIỂN XINHAN 078
81980-37200 HỘP ĐIỀU KHIỂN XINHAN (ĐÈN FLASH) WU342
75201-E0011 HỘP ĐỰNG ĐỒ NGHỀ SS1E
63430-E0090 HỘP ĐỰNG ĐỒ TRÊN TRẦN (MÀU XÁM TRẮNG) 078 (euro1)
63430-E0080 HỘP ĐỰNG ĐỒ TRÊN TRẦN (MÀU XÁM XẬM) EURO2 078, SS1
S8652-01200 KÈN ĐIỆN ÂM TRẦM FC11
S1777-11470 KẸP ỐNG NỐI THÂN BOE FL8,FG8,FM8
17940-E0240 KÉT GIÓ SS1,SH1
17940-E0360 KÉT GIÓ FC9
17940-E0400 KÉT GIÓ FG8,FL,FM
17940-E0491 KÉT GIÓ SS1,SH1
16400-78501 KÉT NƯỚC 342
16041-E0140 KÉT NƯỚC SS1,SH1
16400-78B30 KÉT NƯỚC 650
16400-E0110 KÉT NƯỚC FC9
16041-E0050 KÉT NƯỚC SS1,SH1
16400-78580 KÉT NƯỚC 422,432
16400-78A50 KÉT NƯỚC 720730
16041-E0220 KÉT NƯỚC FC3
16400-E0500 KÉT NƯỚC FG1
16400-E0520 KÉT NƯỚC  ( NHẬT ) FG8,FL
16400-E0521 KÉT NƯỚC  ( NHẬT ) FG, FL, FM
16400-E0320-G KÉT NƯỚC ( THÁI ) FL, FM
S7918-01331 KHÓA CABO ( MÓC BẮT KHÓA CA BÔ) 078
S0403-74054 KHỚP CHỮ THẬP TRỤC LÁP FL8
S4137-11300 KHỚP CHỮ THẬP TRỤC LÁP 342L
45046-39416 KHỚP NỐI  ROTUYN, PHẢI 342
45046-39815 KHỚP NỐI  ROTUYN, PHẢI 422,432
45047-39256 KHỚP NỐI  ROTUYN, TRÁI 342
45047-39535 KHỚP NỐI  ROTUYN, TRÁI 422,432
SN352-11217 KHỚP NỐI ỐNG HƠI ( NỐI HƠI CONG ) FL
SN351-11017 KHỚP NỐI ỐNG HƠI ( NỐI HƠI THẮNG ) FL
23670-E0050 KIM PHU NHIÊN LIỆU J05E-TA
23670-E0540 KIM PHUN NHIÊN LIỆU FC9
68101-37140 KÍNH CÁNH CỬA, PHẢI 720
68101-37130 KÍNH CÁNH CỬA, PHẢI 650
68101-0W050 KÍNH CÁNH CỬA, PHẢI Dutro
68102-37150 KÍNH CÁNH CỬA, TRÁI 720
68102-37140 KÍNH CÁNH CỬA, TRÁI 650
68102-0W050 KÍNH CÁNH CỬA, TRÁI Dutro
56111-37120 KÍNH CHẮN GIÓ 342,650
56111-37240 KÍNH CHẮN GIÓ 422,432
56111-E0120 KÍNH CHẮN GIÓ SS1,SH1
56111-0W700 KÍNH CHẮN GIÓ Dutro
56111-E0130 KÍNH CHẮN GIÓ ( NHẬT ) FG,FL,FM
56111-E0150 KÍNH CHẮN GIÓ ( NHẬT ) FC
56111-EW011G KÍNH CHẮN GIÓ ( THÁI ) FC
56111-EW070-G KÍNH CHẮN GIÓ ( THÁI ) FG,FL,FM
S7941-11830-G KÍNH CHẮN GIÓ ( THÁI ) FG,FL,FM
56111-EW012G KÍNH CHẮN GIÓ ( THÁI ) FC
56101-37010 KÍNH CHẮN GIÓ (+NẸP KÍNH CHẮN) 720,730
S6845-01632 KÍNH CỬA, PHẢI ( NHẬT ) 078,SS
68110-EW030G KÍNH CỬA, PHẢI ( THÁI ) 078,SS
S6846-01941 KÍNH CỬA, TRÁI ( NHẬT ) 078,SS
68120-EW030-G KÍNH CỬA, TRÁI ( THÁI ) 078,SS
64811-E0021 KÍNH HẬU CỦA CABIN (KÍNH AN TOÀN CỨNG ĐÃ TÔI) SS2P
64811-37120 KÍNH LƯNG WU, 650
64811-37180 KÍNH LƯNG 720730
64811-E0040 KÍNH LƯNG ( NHẬT ) 078, SH,SS
64811-EW030G KÍNH LƯNG ( THÁI ) 078, SH,SS
S7943-11420-G KÍNH LƯNG ( THÁI ) 078, SH,SS
42610-E0210 LA GIĂNG FG8
S4811-83490 LÁ NHÍP TRƯỚC SỐ 8 FL8. LM8
63313-E0230 LA PHÔNG TRẦN SAU FL8,FM8
63313-E0020 LA PHÔNG TRẦN SAU FG1
63311-E0830 LA PHÔNG TRẦN TRƯỚC FC9
63311-E0080 LA PHÔNG TRẦN TRƯỚC FG1
63311-E0670 LA PHÔNG TRẦN TRƯỚC FL8,FM8
37120-37470 LÁP DỌC (NỐI VÀO HỘP SỐ) 342
37120-37540 LÁP DỌC (NỐI VÀO HỘP SỐ) 432422
37110-37B61 LÁP DỌC(NỐI VỚI CẦU SAU) 342
37110-37C60 LÁP DỌC(NỐI VỚI CẦU SAU) 432422
42311-37110 LÁP NGANG 342
42311-37140 LÁP NGANG 432422
S4231-12760 LÁP NGANG FG
S4231-14630 LÁP NGANG FC
S4810-16430 LEAF SUB ASSY,FR SPG FL8, FM8
75311-37070 LO GO HINO 650
75315-37022 LO GO HINO WU
S7653-11460 LO GO HINO SS1,SH1
75315-37100 LO GO HINO 720730
75315-0W040 LO GO HINO Dutro
75311-E0010 LO GO HINO ( MỎ NEO XI ) 078
75311-E0015-G LO GO HINO ( MỎ NEO XI ) 078
SZ502-03008 LÒ XO CHÂN CÔN 078
SZ501-01034 LÒ XO NÚT BẤM CẦN PHANH TAY 078
86160-E0020 LOA 078
S4158-61080 LỌC BỤI CỦA BẦU LỌC KHÍ FG8,FL8,FM8
23304-EV232 LỌC DẦU THÔ SH1E,ZS1E,SS1E
23304-78091 LỌC DẦU THÔ XZU
23304-EV072 LỌC DẦU THÔ 078, FM2PKSD,RK1,FC4
23304-EV082 LỌC DẦU THÔ SS1E,SS2P
23304-EV140 LỌC DẦU THÔ SS1E,SS2P
S2340-11580 LỌC DẦU THÔ SH1E,ZS1E,SS1E
23390-78450 LỌC DẦU THÔ Dutro
23304-EV191 LỘC DẦU THÔ WU
S2340-11630 LỌC DẦU THÔ (NHẬT) 078, FM2PKSD,RK1J
23304-EV063 LỌC DẦU TINH WU,078,RK1J,Dutro,FC4
23304-EV200 LỌC DẦU TINH FM2PKSD
23304-78225 LỌC DẦU TINH XZU
23304-EV350 LỌC DẦU TINH SH1E,SS1,ZS1E
23304-EV051 LỌC DẦU TINH XZU
23414-E0010 LỌC DẦU TINH Dutro
S2340-11510 LỌC DẦU TINH (NHẬT) WU,078,RK1J,Dutro
S4430-81380 LỌC DẦU TRỢ LỰC LÁI SS1,SH1
S3291-EV020 LỌC HỘP SỐ SH
S1560-71921 LỌC HỘP SỐ SS1E
17801-EW090 LỌC KHÍ ( LỌC GIÓ ) FG8,FL8,FM8
17801-EW110 LỌC KHÍ ( LỌC GIÓ ) FC,FL1,FG1,FM1
17801-0U010 LỌC KHÍ ( LỌC GIÓ ) XZU
17801-0U040 LỌC KHÍ ( LỌC GIÓ ) 342
17801-2410P LỌC KHÍ ( LỌC GIÓ ) FC11
S1780-13360P LỌC KHÍ ( LỌC GIÓ ) FC,FL1,FG1,FM1
17801-3380P LỌC KHÍ ( LỌC GIÓ ) FG8,FL8,FM8
17801-78040 LỌC KHÍ ( LỌC GIÓ ) 342
17801-78110 LỌC KHÍ ( LỌC GIÓ ) XZU
178010W032 LỌC KHÍ ( LỌC GIÓ ) Dutro
17801-78020P LỌC KHÍ ( LỌC GIÓ ) 422.432
S1780-13180 LỌC KHÍ LỚN RK1J
S1780-13450 LỌC KHÍ NGOÀI SH1E,SS1E
S1780-13450-P LỌC KHÍ NGOÀI SH1E,SS1E
S1780-13190 LỌC KHÍ NHỎ RK1J
S1780-13460 LỌC KHÍ TRONG SH1E,SS1E
S1780-13460-P LỌC KHÍ TRONG SH1E,SS1E
S8831-01740 LỐC MÁY LẠNH FL,
23304-EV094 LỌC NHIÊN LIỆU SH1E,SS1E,ZS1E,SS2P
15613-EV014 LỌC NHỚT XZU,WU,Dutro
15613-EV024 LỌC NHỚT FL1,FG1,FC9,FM1,RK1J
15613-EV123 LỌC NHỚT FC3
15613-EV034 LỌC NHỚT FG8,FL8,FM8
S1560-71733 LỌC NHỚT FL1,FG1,FC9,FM1,RK1J
S1560-71480 LỌC NHỚT FC11
S1560-72190 LỌC NHỚT FG8,FL8,FM8
15613-E0070 LỌC NHỚT ( DUTRO ) Dutro
15613-E0080 LỌC NHỚT (NHẬT) XZU,WU
S1560-72060 LỌC NHỚT CẦU FM, SS1
S1560-72060P LỌC NHỚT CẦU FM
S1560-72440 LỌC NHỚT LỚN SS2P
S1560-72430 LỌC NHỚT NHỎ SS2P
S1560-72281 LỌC NHỚT(LỌC LỚN) SH1E,ZS1E
15613-EV080 LỌC NHỚT(LỌC LỚN) FM2PKSD
15613-EV042 LỌC NHỚT(LỌC LỚN) ( THÁI LAN) SH1E,SS1E,ZS1E
15613-EV070 LỌC NHỚT(LỌC NHỎ) FM2PKSD
S1560-72261 LỌC NHỚT(LỌC NHỎ) SH1E,ZS1E
15613-EV051 LỌC NHỚT(LỌC NHỎ) (THÁI LAN) SH1E,SS1E,ZS1E
23304-EV172 LỌC THÔ FC11
23304-EV211 LỌC TINH FC11
75315-0W040 LOGO HINO Dutro
SZ430-18009 LONG ĐỀN FC,FG,FL
S8846-11080 LỒNG QUẠT DÀN NÓNG FG8,FL8
16250-E0040 LY TÂM CÁNH QUẠT FL, FG8
S1625-01510 LY TÂM CÁNH QUẠT FC9
S4744-24570 MÁ PHANH RK1,SH1,FM1
04494-36210 MÁ PHANH + GUỐC (BỘ)(2 BÁNH) 342
04495-37040 MÁ PHANH + GUỐC (BỘ)(2 BÁNH) 342
04495-37032 MÁ PHANH + GUỐC (BỘ), PHÍA SAU(2 BÁNH) 422,720,dutro 130HD
04494-37021 MÁ PHANH + GUỐC (BỘ), PHÍA TRƯỚC(2 BÁNH) 422,720,dutro 130HD
04477-E0461 MÁ PHANH SAU ( 1 BÁNH ) FL8JT7A
04477-37070 MÁ PHANH SAU (1 BỘ = 2 BÁNH) 422,720,dutro 130HD
04477-E0730 MÁ PHANH SAU (1BO = 4 MIẾNG= 1 BÁNH) SH,SS
04477-E0200 MÁ PHANH SAU (4 MIẾNG=1 BÁNH) FG
S4744-17630 MÁ PHANH SAU (MÁ 1) RK1,SH1,FM1
S4744-19380 MÁ PHANH SAU (MÁ 1) ZS1E
S4744-25090 MÁ PHANH SAU (MÁ 2) ZS1E
04477-E0110 MÁ PHANH SAU(1BO=4MIENG=1BANH) FC
04477-E0150 MÁ PHANH SAU(1BO=4MIENG=1BANH) FL,FM
S4653-01360 MÁ PHANH TAY FC
S4653-01370 MÁ PHANH TAY ( 1 CÀNG ) FL,FG,FM
04477-37060 MÁ PHANH TRƯỚC (1 BỘ = 2 BÁNH) 422,720,dutro 130HD
04477-E0710 MÁ PHANH TRƯỚC (1BO= 4 MIẾNG= 1 BÁNH) SH,SS
04477-E0130 MÁ PHANH TRƯỚC (1BO=4MIENG=2BANH) FC
S4744-19360 MÁ PHANH TRƯỚC (MÁ 1) ZS1E
S4744-17590 MÁ PHANH TRƯỚC (MÁ 1) RK1,SH1,FM1
S4744-24550 MÁ PHANH TRƯỚC (MÁ 2) RK1,SH1,FM1
S4744-25070 MÁ PHANH TRƯỚC (MÁ 2) ZS1E
04477-37050 MÁ PHANH TRƯỚC + SAU (1 BỘ = 2 BÁNH) 650342
04477-E0120 MÁ PHANH TRƯỚC( 1BỘ=4 MIẾNG=1BANH) FG
04477-E0140 MÁ PHANH TRƯỚC( 1BỘ=4 MIẾNG=1BANH) FL,FM
04494-37100 MÁ PHANH+GUỐC (BỘ,2 BÁNH), Dutro 110HD
04494-25070 MÁ PHANH+GUỐC (BỘ,2 BÁNH), Dutro 110SD
31210-37091 MÂM ÉP LY HỢP 720730
31210-E0010 MÂM ÉP LY HỢP WU,650
31210-E0040 MÂM ÉP LY HỢP FF3H
31210-E0191 MÂM ÉP LY HỢP FC,FG1
31210-E0241 MÂM ÉP LY HỢP FL,FM,FG8
S3121-01111 MÂM ÉP LY HỢP FC11
31210-E0610 MÂM ÉP LY HỢP Dutro
S8790-23150 MẶT GƯƠNG CHIẾU HẬU LỚN 078 (2016)
S8790-31340 MẶT GƯƠNG CHIẾU HẬU NHỎ 078 (2016)
S8317-41070 MẶT KÍNH ĐỒNG HỒ 078
S3375-61610 MIẾNG ĐỆM CẦN SỐ 078
52211-37010 MIỆNG ĐỆM THANH XOẮN CHÂN CABIN 342, 422
S5246-51391 MIỆNG ĐỆM THANH XOẮN CHÂN CABIN, DƯỚI FC
S5246-51172 MIỆNG ĐỆM THANH XOẮN CHÂN CABIN, DƯỚI ( BẠC THANH XOẮN ) FL,FG
S5246-51381 MIỆNG ĐỆM THANH XOẮN CHÂN CABIN, TRÊN FC
S5246-51162 MIỆNG ĐỆM THANH XOẮN CHÂN CABIN,TRÊN FL,FG
53105-E0010 MIẾNG NHỰA ĐEN SAU GALANG, PHẢI FC
53105-E0020G MIẾNG NHỰA ĐEN SAU GALANG, PHẢI FG,FL
53105-E0020 MIẾNG NHỰA ĐEN SAU GALANG, PHẢI FG,FL
53105-E0010G MIẾNG NHỰA ĐEN SAU GALANG, PHẢI FC
53106-E0010 MIẾNG NHỰA ĐEN SAU GALANG, TRÁI FC
53106-E0020 MIẾNG NHỰA ĐEN SAU GALANG, TRÁI FG,FL
53106-E0020G MIẾNG NHỰA ĐEN SAU GALANG, TRÁI FG,FL
53106-E0010G MIẾNG NHỰA ĐEN SAU GALANG, TRÁI FC
48411-37090 MÕ ĐỠ NHÍP ( HỆ THỐNG GIẢM CHẤN ) WU422
S4841-61803 MÕ ĐỠ NHÍP,SỐ 4 FG
S4841-42640 MÕ NHÍP SỐ 3, PHẢI HỆ THỐNG GIẢM CHẤN FG
S8845-01100 MÔ TƠ QUẠT DÀN NÓNG SS1
S8710-41200 MÔ TƠ QUẠT GIÓ 078
87105-37010 MÔ TƠ QUẠT GIÓ WU
S2857-21170 MÔ TƠ TẮT MÁY 078
53410-E0010 MÓC TREO PANEL ( BẢN LỀ CABO ) 078
S8531-01060 MOTOR BƠM NƯỚC RỬA KÍNH 078
S8531-01100 MOTOR BƠM NƯỚC RỬA KÍNH SH,SS
85710-E0040 MOTOR NÂNG HẠ KÍNH, PHẢI FC,FG,FL,SS
85710-37080 MOTOR NÂNG HẠ KÍNH, PHẢI WU
S8572-01150 MOTOR NÂNG HẠ KÍNH, TRÁI FC,FG,FL,SS
85720-37110 MOTOR NÂNG HẠ KÍNH, TRÁI WU
S8845-01040 MOTOR QUẠT DÀN NÓNG FG1,FL1
S8845-01120 MOTOR QUẠT DÀN NÓNG FC,FG8,FL8
S8710-41100 MOTOR QUẠT GIÓ 078
88590-37180 MOTOR+ QUẠT DÀN NÓNG WU342L,422
S3142-41040 NẮP BÌNH DẦU LY HỢP 078
44305-EV020 NẮP BÌNH DẦU THẮNG 078
44305-37031 NẮP BÌNH DẦU TRỢ LỰC LÁI WU, Dutro, 650
S4430-51070 NẮP BÌNH DẦU TRỢ LỰC LÁI FG,FL,FM
S4430-51260 NẮP BÌNH DẦU TRỢ LỰC LÁI FC
16405-78070 NẮP BÌNH NƯỚC PHỤ XZU
85316-E0020 NẮP BÌNH NƯỚC PHỤ FG8JT7A
S1660-91041 NẮP BÌNH NƯỚC PHỤ FC,FG,FL
85386-37040 NẮP BÌNH NƯỚC RỬA KÍNH XZU  300 Series E4
S8503-31020 NẮP BÌNH NƯỚC RỬA KÍNH 078,SH,SS
17705-78020 NẮP BOE 422
17705-78040 NẮP BOE 342
17705-78091 NẮP BOE 650,720
S1770-51610 NẮP BOE SH1,SS1
17737-EV010 NẮP BOE ( NẮP BÔ E ) 078
74461-37020 NẮP CHE BÌNH ẮC QUY XZU
74461-37030 NẮP CHE BÌNH ẮC QUY WU342, 422
53897-37010 NẮP CHE CHÂN GỌNG KÍNH, PHẢI 650
S5571-41020 NẮP CHE CHÂN GỌNG KÍNH, PHẢI 078
53898-37010 NẮP CHE CHÂN GỌNG KÍNH, TRÁI 650
16304-E0060 NẮP CHE CỦA VAN HẰNG NHIỆT WU342, 422
74645-E0010 NẮP CHE TAY NẮM CỬA (ĐEN) 078
S6812-31420 NẮP CHE TAY NẮM CỬA (XANH) 078
85292-16010 NẮP CHỤP CẦN GẠT MƯA XZU
S8519-21081 NẮP CHỤP CẦN GẠT MƯA, PHẢI 078
S8519-21051 NẮP CHỤP CẦN GẠT MƯA, TRÁI 078
52127-E0020 NẮP CHỤP CẢN, PHẢI 078
52128-E0020 NẮP CHỤP CẢN, TRÁI 078
87915-0W010 NẮP CHỤP CHÂN GỌNG GƯƠNG (NẮP NGANG), PHẢI 650,dutro
87945-0W010 NẮP CHỤP CHÂN GỌNG GƯƠNG (NẮP NGANG), TRÁI 650,dutro
87915-37520 NẮP CHỤP CHÂN GỌNG GƯƠNG, PHẢI 720
87945-37520 NẮP CHỤP CHÂN GỌNG GƯƠNG, TRÁI 720
87965-37030 NẮP CHỤP GỌNG GƯƠNG WU,XZU
S8791-51840 NẮP CHỤP GỌNG GƯƠNG, PHẢI SH1,SS1,078
S8791-51633 NẮP CHỤP GỌNG GƯƠNG, PHẢI (NGOÀI) ( 2014 ) 078
S8791-51643 NẮP CHỤP GỌNG GƯƠNG, PHẢI (TRONG) ( 2014 ) 078
87945-EV010 NẮP CHỤP GỌNG GƯƠNG, TRÁI SH1,SS1,078
S8791-51660 NẮP CHỤP GỌNG GƯƠNG, TRÁI ( 2014 ) 078
S8615-31190 NẮP CHỤP LOA, PHẢI 078
S8615-31160 NẮP CHỤP LOA, TRÁI 078
S2857-41100 NẮP CHỤP MÔ TƠ TẮT MÁY 078
S8791-E0070 NẮP CHỤP SAU GƯƠNG CHIẾU HẬU LỚN 078 (2016)
S8791-E0080 NẮP CHỤP SAU GƯƠNG CHIẾU HẬU NHỎ 078 (2016)
S8791-51430 NẮP CHỤP SAU GƯƠNG, PHẢI 078
S8791-51440 NẮP CHỤP SAU GƯƠNG, TRÁI 078
S7645-31012 NẮP CHỤP TAY NẮM TRƯỚC, PHẢI 078
S7645-41012 NẮP CHỤP TAY NẮM TRƯỚC, TRÁI 078
S8156-11011-G NẮP ĐÈN HẬU BÊN, TRÁI (NẮP VÀNG) 078
81551-60451 NẮP ĐÈN HẬU, PHẢI WU, XZU
81553-0W010 NẮP ĐÈN HẬU, PHẢI Dutro
S8155-11291 NẮP ĐÈN HẬU, PHẢI (NẮP ĐỎ) 078
S8155-11302 NẮP ĐÈN HẬU, PHẢI (NẮP ĐỎ) 078
S8155-11011-G NẮP ĐÈN HẬU, PHẢI (NẮP ĐỎ) 078
81561-60381 NẮP ĐÈN HẬU, TRÁI WU, XZU
81563-0W010 NẮP ĐÈN HẬU, TRÁI Dutro
S8156-11082 NẮP ĐÈN HẬU, TRÁI (NẮP VÀNG) 078
S8155-11021-G NẮP ĐÈN HẬU, TRÁI (NẮP VÀNG) 078
S8167-11051 NẮP ĐÈN LÙI 078
S8173-51010 NẮP GÀI ĐÈN XINHAN CÁNH CỬA 078
S1778-11071 NẮP GẮN TRÊN THÂN BOE FL8,FG8,FM8
82662-37530 NẮP HỘP CẦU CHÌ CHASSIS XZU720
82622-E0080 NẮP HỘP CẦU CHÌ CHASSIS (NẮP LỚN) FC1,FG1,FL1
82622-E0160 NẮP HỘP CẦU CHÌ CHASSIS (NẮP NHỎ) FC9,FG8,FL8
S8449-61650 NẮP HỘP CẦU CHÌ TRONG CABIN(NẮP DÀI) 078
S8449-61620 NẮP HỘP ĐIỆN CABIN BÊN NGOÀI 078
S8449-61640 NẮP HỘP ĐIỆN CABIN BÊN TRONG 078
16401-E0041 NẮP KÉT NƯỚC 342422
16401-E0051 NẮP KÉT NƯỚC 650720730
S1640-11520 NẮP KÉT NƯỚC 078
S1640-11600 NẮP KÉT NƯỚC 078
12180-E0010 NẮP NHỚT ĐỘNG CƠ 078
S7965-01060 NẮP THÔNG GIÓ SAU CABIN 078
77310-E0420 NẮP THÙNG NHIÊN LIỆU, CÓ KHOÁ 078, SS
69058-37080 NẮP THÙNG NHIÊN LIỆU, CÓ KHOÁ WU,XZU, Dutro
77310-E0150 NẮP THÙNG NHIÊN LIỆU,KHÔNG CÓ CHÌA KHÓA 078
S7732-01201 NẮP THÙNG NHIÊN LIỆU,KHÔNG CÓ CHÌA KHÓA WU
S5530-12060 NẮP XƯƠNG TAPLO TRÊN FG8,FL8
S5530-12040 NẮP XƯƠNG TAPLO TRÊN FC9
S6840-11240 NẸP MI NGOÀI, PHẢI FL8
S6840-11230 NẸP MI NGOÀI, TRÁI FL8
S6840-71010 NẸP MI TRONG, PHẢI FL8
S6840-21210 NẸP MI TRONG, TRÁI FL8
67913-E0020 NẸP SÀN CABIN, PHẢI (ĐEN) 078
S7614-11780 NẸP SÀN CABIN, PHẢI (XANH) 078
67914-E0020 NẸP SÀN CABIN, TRÁI (ĐEN) 078
S7614-21440 NẸP SÀN CABIN, TRÁI (XANH) 078
S4811-27710 NHÍP BỌC TRƯỚC SS1
S4810-16910 NHÍP CÁI TRƯỚC SS1
S3348-21461 NHÔNG CẢM BIẾN CÔNG TƠ MÉT (18 RĂNG) FG8JSB
S3348-22550 NHÔNG CẢM BIẾN CÔNG TƠ MÉT (18 RĂNG) FG1JUB
S3348-21021 NHÔNG CẢM BIẾN CÔNG TƠ MÉT (19 RĂNG) FC
S3348-23270 NHÔNG CẢM BIẾN CÔNG TƠ MÉT (6 RĂNG) FL8
S3304-21960 NHÔNG SỐ 1(SỐ 5) FL,FM
S3304-31970 NHÔNG SỐ 2(SỐ 6) FL,FM
S3304-41520 NHÔNG SỐ 3(SỐ 7) FL,FM
S3333-52350 NHÔNG SỐ CHẬM LO FL,FM
SU002-00961 NHÔNG TRUNG GIAN SỐ 6 XZU720,432-HKFTB3
S5373-11391 NHỰA TRẮNG SAU LÒNG VÈ, PHẢI FC9
53831-E0740 NHỰA TRẮNG SAU LÒNG VÈ, PHẢI FG,FL
S5373-21412 NHỰA TRẮNG SAU LÒNG VÈ, TRÁI FC9
53832-E0820 NHỰA TRẮNG SAU LÒNG VÈ, TRÁI FG,FL
S4621-71020 NÚT BẤM CẦN PHANH TAY 078
90904-67033 NÚT GÀI ( DÙNG 20 CÁI) WU,Dutro,650
SZ950-39274 NÚT GÀI CAO SU LÒNG VÈ FG,FL
SZ950-39057 NÚT GÀI GA LĂNG 078
SZ950-39325 NÚT GÀI NẮP CHỤP CẢN 078
SZ950-39273 NÚT GÀI ỐP NHỰA ĐEN 078
SZ950-39050 NÚT GÀI PANEL DƯỚI KÍNH ( NÚT GÀI GÒ MÁ ) 078
S8438-21010 NÚT GÀI TIẾP ĐIỂM LY HỢP FG8
84690-37040 NÚT NHẤN PTO XZU720
S8459-01190 NÚT NHẤN PTO FG8
SN480-01311 NÚT VẶN DƯỚI TỔNG PHANH FG
85381-37020 NÚT XỊT NƯỚC RỬA KÍNH 422432
85381-37030 NÚT XỊT NƯỚC RỬA KÍNH XZU,342
85381-0W010 NÚT XỊT NƯỚC RỬA KÍNH Dutro
S8534-11031 NÚT XỊT NƯỚC RỬA KÍNH, PHẢI 078
S8534-11061 NÚT XỊT NƯỚC RỬA KÍNH, TRÁI 078
69005-E0570 Ổ KHÓA CỬA, PHẢI + CHÌA KHÓA 078, SS1
69051-37080 Ổ KHÓA CỬA, PHẢI + CHÌA KHÓA WU
69005-E0580 Ổ KHÓA CỬA, TRÁI + CHÌA KHÓA 078, SS1
69052-37120 Ổ KHÓA CỬA, TRÁI + CHÌA KHÓA WU
S6961-03682 Ổ KHÓA KHỞI ĐỘNG + CHÌA KHÓA 078
SZ341-30010 ỐC CHÂM NHỚT CẦU FG,FL
S3425-61270 ỐC CHÂM NHỚT HỘP SỐ FL,FM
SZ341-30012 ỐC CHÂM NHỚT HỘP SỐ FG
SZ341-18014 ỐC XẢ NHỚT CACTE FC,FG,FL
SZ341-18011 ỐC XẢ NHỚT CẦU FG,FL
SZ341-30008 ỐC XẢ NHỚT HỘP SỐ FG
S3610-71210 ỐC XẢ NHỚT HỘP SỐ FL,FM
S3123-11670 ỐNG BẮT BI TÊ ( ỐNG TRƯỢT BI TÊ ) FG1,FC
45252-37070-C0 ỐNG CHE TRỤ LÁI XZU650L
17734-78080 ỐNG CỔ NẠP SỐ 4 342
SZ940-72032 ỐNG DẪN DẦU PHANH FC
SZ920-33733 ỐNG DẪN KHÍ NÉN FL8J
16571-E1071 ỐNG DẪN NƯỚC LÀM MÁT FL8J
SZ910-44F89 ỐNG DẪN NƯỚC LÀM MÁT DƯỚI  (CAO SU) FL
SZ930-31104-G ỐNG DẦU PHANH FG8
SZ930-31104 ỐNG DẦU PHANH FG8
90947-02H85 ỐNG DẦU PHANH XZU720,730L
SZ940-72224 ỐNG DẦU THẮNG BÁNH TRƯỚC FL.FG
S472C-E0J40 ỐNG DẦU TRỢ LỰC  LÁI VỀ FG
S472C-E0K20 ỐNG DẦU TRỢ LỰC  LÁI VỀ FL,FM
S4442-43040 ỐNG DẦU TRỢ LỰC LÁI ĐI,(ỐNG CONG) FG
S4442-43302 ỐNG DẦU TRỢ LỰC LÁI ĐI,(ỐNG CONG) FL,FM
S4442-43321 ỐNG DẦU TRỢ LỰC LÁI ĐI,(ỐNG THẲNG) FL,FM
S4442-43980 ỐNG DẦU TRỢ LỰC LÁI ĐI,(ỐNG THẲNG) FG
SZ940-72219 ỐNG DẦU XY LANH TỔNG CÔN ( ỐNG DẦU CÔN ) FC
SZ940-72222 ỐNG DẦU XY LANH TỔNG CÔN ( ỐNG DẦU CÔN ) FG,FL,FM
S8870-31030 ỐNG GAS MÁY LẠNH SS1E
S8870-61400 ỐNG GAS MÁY LẠNH SS1E
SM412-06600 ỐNG HƠI PHI 6 078
SM412-08600 ỐNG HƠI PHI 8 078
SM412-10600 ỐNG HƠI TỔNG PHANH PHI 10 078
SM412-12600 ỐNG HƠI TỔNG PHANH PHI 12 078
S1669-12241 ỐNG LÀM MÁT TURBO (ỐNG NẰM NGANG) FL8
S1669-12231 ỐNG LÀM MÁT TURBO (ỐNG THẲNG ĐỨNG) FL8
17709-E0100 ỐNG LÓT BOE FL8,FG8,FM8
54801-37161 ỐNG LÓT THANH XOẮN CABIN WU342
16322-E0D90 ỐNG NHỚT TUBOR FC4
S1710-81671 ỐNG NỐI THÂN BOE CAO SU (RUỘT GÀ) FL8,FG8,FM8
SZ910-44386 ỐNG NƯỚC KÉT NƯỚC DƯỚI FC11
23810-E0300 ỐNG TÍCH ÁP ĐỘNG CƠ SS2PKUA
52102-E0640 ỐP BÂ ĐỜ XỐC TRƯỚC CABIN FL8J
51773-E0260 ỐP BẬC CỬA, PHẢI ( CHƯA SƠN ) FL8JT7A
51773-E0270 ỐP BẬC CỬA, PHẢI ( SƠN TRẮNG ) FL8JT7A
51774-E0240 ỐP BẬC CỬA, TRÁI ( CHƯA SƠN ) FL8JT7A
51774-E0250 ỐP BẬC CỬA, TRÁI ( SƠN TRẮNG ) FL8JT7A
S5530-E0020 ỐP BẢNG CÔNG TẮC TÁP LÔ SS1E
S5538-81870 ỐP BẢNG TÁP LÔ SS1E
87919-E0010G ỐP BẮT GƯƠNG CHIẾU HẬU 078
41421-EV050 ỐP BẦU PHANH FG8J
S5218-81100 ỐP CẢN TRƯỚC, GIỮA SS1E
S5218-81090 ỐP CẢN TRƯỚC, PHẢI SS1E
S5218-71100 ỐP CẢN TRƯỚC, TRÁI SS1E
53928-37021 ỐP CHỈ NHỰA ĐEN 422
53928-37011 ỐP CHỈ NHỰA ĐEN 342
53921-25011 ỐP CHỈ NHỰA ĐEN, PHẢI 422342
53922-25011 ỐP CHỈ NHỰA ĐEN, TRÁI 422342
74232-37010-B0 ỐP CÔNG TẮC NÂNG HẠ KÍNH, PHẢI WU
74232-E0010 ỐP CÔNG TẮC NÂNG HẠ KÍNH, PHẢI 078,SH,SS
74231-37012-B0 ỐP CÔNG TẮC NÂNG HẠ KÍNH, TRÁI WU
74231-E0010 ỐP CÔNG TẮC NÂNG HẠ KÍNH, TRÁI 078,SH,SS
52115-E0050 ỐP ĐẦU BA ĐỜ XỐC, PHẢI ( CẢN THẤP ) FL8JT7A
52116-E0050 ỐP ĐẦU BA ĐỜ XỐC, TRÁI ( CẢN THẤP ) FL8JT7A
52115-E0040 ỐP ĐẦU CẢN, PHẢI ( SƠN TRẮNG) ( CẢN CAO ) FL8JT7A
52116-E0040 ỐP ĐẦU CẢN, TRÁI ( SƠN TRẮNG) ( CẢN CAO ) FL8JT7A
53802-37021 ỐP ĐÈN XINHAN, TRÁI WU
53801-37021 ỐP ĐÈN XINHAN,, PHẢI WU
53113-E0030 ỐP DƯỚI CẢN GIỮA ( CẢN CAO ) FL8JT7A
74201-E0020 ỐP GẮN GẠT TÀN THUỐC, PHẢI 078, SS1
74202-E0020 ỐP GẮN GẠT TÀN THUỐC, TRÁI 078, SS1
53813-E0170 ỐP GÒ MÁ, PHẢI (ĐỜI 2014) ( NHẬT ) 078
53813-E0170P ỐP GÒ MÁ, PHẢI (ĐỜI 2014) ( THÁI ) 078
53813-E0030 ỐP GÒ MÁ, PHẢI (ĐỜI 2016) ( NHẬT ) 078
53813-E0030-G ỐP GÒ MÁ, PHẢI (ĐỜI 2016) ( THÁI ) 078
53814-E0110 ỐP GÒ MÁ, TRÁI ( ĐỜI 2014 )  ( NHẬT ) 078
53814-E0110P ỐP GÒ MÁ, TRÁI ( ĐỜI 2014 ) ( THÁI ) 078
53814-E0030 ỐP GÒ MÁ, TRÁI ( ĐỜI 2016 ) ( NHẬT ) 078
53814-E0030-G ỐP GÒ MÁ, TRÁI ( ĐỜI 2016 ) ( THÁI ) 078
16461-E0102 ỐP KÉT NƯỚC PHÍA DƯỚI FG1J
52112-E0050 ỐP MỎ CẢN, PHẢI ( CAO SƠN TRẮNG ) FL8JT7A
52112-E0090 ỐP MỎ CẢN, PHẢI ( THẤP KHÔNG SƠN ) FL8JT7A
52113-E0030 ỐP MỎ CẢN, TRÁI ( CAO SƠN TRẮNG ) FL8JT7A
52113-E0040 ỐP MỎ CẢN, TRÁI ( THẤP KHÔNG SƠN ) FL8JT7A
S5882-E0120 ỐP NHỰA CẦN SỐ FL8,FG8,FM8
51773-E0020 ỐP NHỰA ĐEN BẬC LÊN XUỐNG, PHẢI 078
51773-E0010G ỐP NHỰA ĐEN BẬC LÊN XUỐNG, PHẢI ( THÁI ) 078
51774-E0020 ỐP NHỰA ĐEN BẬC LÊN XUỐNG, TRÁI 078
51774-E0010G ỐP NHỰA ĐEN BẬC LÊN XUỐNG, TRÁI ( THÁI ) 078
55702-E0011 ỐP NHỰA DƯỚI KÍNH CHẮN GIÓ ( NHẬT ) FL,FG
55702-E0120 ỐP NHỰA DƯỚI KÍNH CHẮN GIÓ ( NHẬT ) FC
S7641-31152-G ỐP NHỰA DƯỚI KÍNH CHẮN GIÓ ( THÁI ) FC
55712-EW011-G ỐP NHỰA DƯỚI KÍNH CHẮN GIÓ ( THÁI ) FL,FG
87915-37020-A0 ỐP NHỰA GỌNG GƯƠNG, PHẢI 422
87945-37020-A0 ỐP NHỰA GỌNG GƯƠNG, TRÁI 422
87945-37030-A0 ỐP NHỰA GỌNG GƯƠNG, TRÁI 342
55078-37070 ỐP SẮT DƯỚI KÍNH CHẮN GIÓ 342
55078-37090 ỐP SẮT DƯỚI KÍNH CHẮN GIÓ 422
74210-E0010 ỐP TAM GIÁC TRÊN TAPPI, PHẢI 078, SS1
74220-E0010 ỐP TAM GIÁC TRÊN TAPPI, TRÁI 078, SS1
55320-37080-B0 ỐP TÁP LÔ XZU650L
55310-E0070 ỐP TAPLO CHE HỘP CẦU CHÌ, PHẢI (MÀU ĐEN) FL8,FM8
55320-E0010 ỐP TAPLO CHÍNH PHÍA DƯỚI (BẮT ĐỒ MỒI THUỐC) FL8,FM8,FC9
S5530-E0050 ỐP TAPLO GÓC, TRÁI FG8,FL8
S5567-11291 ỐP TAPLO PHÍA TRÊN, PHẢI FC9
S5567-11311 ỐP TAPLO PHÍA TRÊN, PHẢI FL8,FM8
74232-37010-B1 ỐP TRANG TRÍ CÁNH CỬA XZU720,730L
62220-E0050 ỐP TRANG TRÍ CÁNH CỬA ‘078
S5218-21010 ỐP TRÊN GA LĂNG CẢN SS1E
62210-37030-B0 ỐP TRỤ KÍNH CABIN, PHẢI XZU720
62220-37030-B0 ỐP TRỤ KÍNH CABIN, TRÁI XZU720
62211-E0010 ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ, PHẢI 078
62211-E0030 ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ, PHẢI (MÀU XÁM XẬM) 078
62212-E0010 ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ, TRÁI 078
62212-E0040 ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ, TRÁI (MÀU XÁM XẬM) 078
55700-E0110 PANEL ASSY, FR FG,FL,FM
81580-E0030 PHẢN QUANG BẬC LÊN XUỐNG 078
81580-37031 PHẢN QUANG CÁNH CỬA P Dutro
81590-37031 PHẢN QUANG CÁNH CỬA T Dutro
S8332-02190 PHAO BÁO NHIÊN LIỆU FC
S8332-02200 PHAO BÁO NHIÊN LIỆU FG,FL
90999-00224 PHÔI CHÌA KHÓA Dutro,XZU
S8451-22230 PHÔI CHÌA KHÓA 078
S8451-22240 PHÔI CHÌA KHÓA (PHÔI TRẮNG) 078
S4321-41170 PHỐT BÁNH TRƯỚC FC11
SZ319-66001 PHỐT BÁNH XE SAU,NGOÀI FG,FF3H
SZ311-76002 PHỐT BÁNH XE SAU,NGOÀI (CẢ 2 CẦU FM) FL,FM,RK1J, SH1,SS1
90310-40001 PHỐT BÁNH XE SAU,NGOÀI (NHỎ) 342, 650, Dutro
SZ319-57001 PHỐT BÁNH XE SAU,NGOÀI (NHỎ) 422,FC,720, FC11
90311-75003 PHỐT BÁNH XE SAU,TRONG Dutro 110SD
90311-78001 PHỐT BÁNH XE SAU,TRONG 342,650,Dutro 110HD,130MDL
SZ311-01011 PHỐT BÁNH XE SAU,TRONG Dutro 130HD
SZ311-01049 PHỐT BÁNH XE SAU,TRONG 422,FC,720, FC11
90311-82001 PHỐT BÁNH XE SAU,TRONG Dutro 352 110LDL
SZ311-01033 PHỐT BÁNH XE SAU,TRONG FG,FF3H
SZ311-01047 PHỐT BÁNH XE SAU,TRONG (CẢ 2 CẦU) FL,FM,RK1J, SH1,SS1
90311-68003 PHỐT BÁNH XE TRƯỚC 342, 650,110HD,130HD
90311-68001 PHỐT BÁNH XE TRƯỚC Dutro 110SD
SZ311-01048 PHỐT BÁNH XE TRƯỚC 422,FC,XZU720, FC11
SZ311-01046 PHỐT BÁNH XE TRƯỚC FG,FL,FM,RK,FF3,SH1,SS1
S2282-71530 PHỐT BỘ ĐIỀU TỐC 078
S2282-71750 PHỐT BƠM CAO ÁP 078
16104-E0010 PHỐT BƠM NƯỚC 078
S1610-41300 PHỐT BƠM NƯỚC 078
SZ312-65002 PHỐT CẦU (PHỐT CÙI THƠM) WU,FC,130HD,XZU
SZ311-90005 PHỐT CẦU (PHỐT CÙI THƠM) FM,SH,SS (cầu 2)
SZ311-80005 PHỐT CẦU (PHỐT CÙI THƠM) FG,FF3H
SZ311-85003 PHỐT CẦU (PHỐT CÙI THƠM) SH,SS (cầu 2)
SZ311-80004 PHỐT CẦU (PHỐT CÙI THƠM) FL,FM(cầu 1)
S4753-21440 PHỐT CÚP PEN XY LANH BXE,SAU (1 CÁI) FF3H
S4439-31110 PHỐT ĐẦU BOST TAY LÁI FL
S4439-31170 PHỐT ĐẦU BOST TAY LÁI FC
SZ311-79002 PHỐT ĐẦU CỐT MÁY FG,FL,FM,FC
SZ311-96004 PHỐT ĐẦU CỐT MÁY SH,SS
SZ313-58001 PHỐT ĐẦU CỐT MÁY WU,XZU
SZ311-58007 PHỐT ĐẦU CỐT MÁY Dutro
S3425-71010 PHỐT ĐẦU HỘP SỐ (PHỐT LOA KÈN) FL,FM
S3425-71300 PHỐT ĐẦU HỘP SỐ (PHỐT LOA KÈN) SS
SZ319-48007 PHỐT ĐẦU HỘP SỐ (PHỐT LOA KÈN) FC,FG,FF3H
SU002-00148 PHỐT ĐẦU HỘP SỐ (PHỐT LOA KÈN) 720730
SZ311-55013 PHỐT ĐẦU HỘP SỐ (PHỐT LOA KÈN) SH
SZ311-35010 PHỐT ĐẦU HỘP SỐ (PHỐT LOA KÈN) 342.422,dutro,650
SZ311-01044 PHỐT ĐUÔI CỐT MÁY SH,SS
SZ311-00002 PHỐT ĐUÔI CỐT MÁY WU,XZU, FC11
SZ311-01045 PHỐT ĐUÔI CỐT MÁY 078, RK1
SZ311-00003 PHỐT ĐUÔI CỐT MÁY Dutro
SZ311-48005 PHỐT ĐUÔI HỘP SỐ (PHỐT ĐUÔI CÁ) 342,422, dutro,650
SZ311-60010 PHỐT ĐUÔI HỘP SỐ (PHỐT ĐUÔI CÁ) FC
S3425-71190 PHỐT ĐUÔI HỘP SỐ (PHỐT ĐUÔI CÁ) SS
S3425-71220 PHỐT ĐUÔI HỘP SỐ (PHỐT ĐUÔI CÁ) FL
SZ311-70001 PHỐT ĐUÔI HỘP SỐ (PHỐT ĐUÔI CÁ) FG8
SZ313-63002 PHỐT ĐUÔI HỘP SỐ (PHỐT ĐUÔI CÁ) FG1
SU002-00154 PHỐT ĐUÔI HỘP SỐ (PHỐT ĐUÔI CÁ) 720730
SZ319-78002 PHỐT ĐUÔI HỘP SỐ (PHỐT ĐUÔI CÁ) SH
S1371-91020 PHỐT GẠT DẦU SUPPAP ( PHỐT GHÍT ) FC11
44621-36050 PHỐT LÀM KÍN HƠI BẦU TRỢ LỰC PHANH WU
S2932-21050 PHỐT MÁY NÉN KHÍ 078
S4850-03570 PHUỘC NHÚNG TRƯỚC FC
S4850-03690 PHUỘC NHÚNG TRƯỚC FG,FL
S130B-E0E51 PISTON FF3HMS
S130B-E0070 PÍT TÔNG + XÉC MĂNG FM1,FL1
S130B-E0K00 PÍT TÔNG + XÉC MĂNG WU
S130B-E0N50 PÍT TÔNG + XÉC MĂNG (4 MÁY) FC9 (4 máy)
S130B-E0391 PÍT TÔNG + XÉC MĂNG (6 MÁY) FG8JPSB,FL8,FM8
S130B-E0060 PÍT TÔNG + XÉC MĂNG (6 MÁY) FG1,FC3
48042-37020 QUANG TREO NHÍP SAU 342
87130-E0150 QUẠT GIÓ CABIN FL8JT7A
87130-37110 QUẠT GIÓ TRONG CABIN (QUẠT + LỒNG) WU
87130-E0060 QUẠT GIÓ TRONG CABIN (QUẠT + LỒNG) 078
S8713-01070 QUẠT GIÓ TRONG CABIN (QUẠT + LỒNG) FC11
90987-02018 RELAY ĐÈN XINHAN WU342
S4540-E0170 RÔ TUYN THANH LÁI NGANG, PHẢI FL,FM
S4550-E0170 RÔ TUYN THANH LÁI NGANG, TRÁI FL,FM
S8592-02570 ROLE ĐẠP PHANH ( Ô 21) 078
S8592-02680 ROLE RÙA THỎ ( Ô 37) 078
S8592-02660 ROLE SƯƠNG MÙ 078
58151-E0063 TẤM CÁCH NHIỆT ĐỘNG CƠ FC
58151-E0060 TẤM CÁCH NHIỆT ĐỘNG CƠ FC
58151-E0055 TẤM CÁCH NHIỆT ĐỘNG CƠ FL,FM,FG
58151-37024 TẤM CÁCH NHIỆT ĐỘNG CƠ 1 WU,Dutro,650
59268-37053 TẤM CÁCH NHIỆT ĐỘNG CƠ 2 WU,Dutro,650
58132-E0130 TẤM CHẮN BÙN HÔNG MÁY NHỰA, PHẢI FL8
58142-E0030 TẤM CHẮN BÙN HÔNG MÁY NHỰA, TRÁI FL8
S5323-E0021 TẤM CHẮN BÙN HÔNG MÁY XỐP, PHẢI FL8
S5324-E0021 TẤM CHẮN BÙN HÔNG MÁY XỐP, TRÁI FL8
74310-E0110 TẤM CHE NẮNG, PHẢI 078, SS1
74320-E0110 TẤM CHE NẮNG, TRÁI 078, SS1
S5570-01701 TẤM PANEL  TRƯỚC CABIN (TRẮNG) FG,FL,FM
42633-37020 TÁN TẮC KÊ SAU,NGOÀI, PHẢI WU,XZU,DUTRO
42634-37020 TÁN TẮC KÊ SAU,NGOÀI, TRÁI WU,XZU,DUTRO
43522-37010 TÁN TẮC KÊ TRƯỚC, PHẢI WU,XZU,DUTRO
43522-37020 TÁN TẮC KÊ TRƯỚC, TRÁI WU,XZU,DUTRO
SZ179-20002 TÁN TẮC KÊ,TRONG 422,432,720
S4651-11350 TĂNG BUA PHANH TAY FG
42431-37080 TĂNG BUA SAU ( TAM BUA ) 342650
42431-37101 TĂNG BUA SAU ( TAM BUA ) 422720
S4351-22240 TĂNG BUA SAU ( TAM BUA ) FG
S4351-24820 TĂNG BUA SAU ( TAM BUA ) FL
S4743-E0190 TĂNG BUA SAU ( TAM BUA ) FC
43512-37110 TĂNG BUA TRƯỚC ( TAM BUA) 342650
43512-37130 TĂNG BUA TRƯỚC ( TAM BUA) 422, 720
S4351-23420 TĂNG BUA TRƯỚC, PHẢI ( TAM BUA ) FG
S4741-E0170 TĂNG BUA TRƯỚC, PHẢI ( TAM BUA ) FC
S4351-24800 TĂNG BUA TRƯỚC, PHẢI ( TAM BUA ) FL
S4742-E0150 TĂNG BUA TRƯỚC, TRÁI ( TAM BUA ) FC
S4351-23410 TĂNG BUA TRƯỚC, TRÁI ( TAM BUA ) FG
S4351-24790 TĂNG BUA TRƯỚC, TRÁI ( TAM BUA ) FL
55301-E0192 TÁP LÔ CHÍNH + ỐNG GIÓ FL8JT7A
55310-E0010 TAPLO CHE HỘP CẦU CHÌ FC9
55301-37071-B0 TAPLO CHÍNH 422
55301-37030-B0 TAPLO CHÍNH 342
55301-E0170 TAPLO CHÍNH + ỐNG GIÓ FC9
55301-E0190 TAPLO CHÍNH + ỐNG GIÓ FL8,FM8
55301-E0171 TAPLO CHÍNH + ỐNG GIÓ ĐIỀU HÒA FC9
55311-E0220 TAPLO CHÍNH(TAPLO BÀN THỜ) FL8,FM8,FC9
S5581-E0010 TAPLO GÓC, PHẢI FL8,FM8,FC9
S5580-E0010 TAPLO GÓC, PHẢI + LỖ GIÓ FL8,FM8,FC9
67610-37080B0 TAPPI CỬA, PHẢI WU
67605-E0150 TAPPI CỬA, PHẢI (MÀU ĐEN) 078,SH,SS
67605-E0040 TAPPI CỬA, PHẢI (MÀU XANH) 078
67620-37160B0 TAPPI CỬA, TRÁI WU
67606-E0150 TAPPI CỬA, TRÁI (MÀU ĐEN) 078,SH,SS
67606-E0040 TAPPI CỬA, TRÁI (MÀU XANH) 078
62511-E0120 TAPPI HÔNG CABIN, PHẢI FC9
62511-E0020 TAPPI HÔNG CABIN, PHẢI FG1
62511-E0091 TAPPI HÔNG CABIN, PHẢI FL8,FM8
62512-E0120 TAPPI HÔNG CABIN, TRÁI FC9
62512-E0020 TAPPI HÔNG CABIN, TRÁI FG1
62512-E0091 TAPPI HÔNG CABIN, TRÁI FL8,FM8
64271-E0290 TAPPI LƯNG CABIN FL8,FM8
64271-E0310 TAPPI LƯNG CABIN ( NHẬT ) FC9
S8790-53700 TAY BẮT GƯƠNG CHIẾU HẬU, PHẢI(TAY NGẮN) 078
87093-E0030G TAY BẮT GƯƠNG CHIẾU HẬU, TRÁI(TAY DÀI) 078
87093-E0030 TAY BẮT GƯƠNG CHIẾU HẬU, TRÁI(TAY DÀI) 078
13260-E0100 TAY BIÊN CỦA ĐỘNG CƠ FL8JT7A
87093-E0251 TAY GƯƠNG CHIẾU HẬU FL8J
69210-E0020 TAY MỞ CỬA NGOÀI, PHẢI 078
69210-37020 TAY MỞ CỬA NGOÀI, PHẢI WU
69210-E0030 TAY MỞ CỬA NGOÀI, PHẢI 078
69220-37020 TAY MỞ CỬA NGOÀI, TRÁI WU
69220-E0030 TAY MỞ CỬA NGOÀI, TRÁI 078
69205-37010B0 TAY MỞ CỬA TRONG, PHẢI WU
69205-E0010 TAY MỞ CỬA TRONG, PHẢI 078
69206-37010B0 TAY MỞ CỬA TRONG, TRÁI WU
69206-E0010 TAY MỞ CỬA TRONG, TRÁI 078
74630-E0030-G TAY NẮM CỬA TRÊN TAPPI, PHẢI (ĐEN) 078
74630-E0020 TAY NẮM CỬA TRÊN TAPPI, PHẢI (ĐEN) 078
74630-E0010-G TAY NẮM CỬA TRÊN TAPPI, PHẢI (XANH) 078
S6814-01010 TAY NẮM CỬA TRÊN TAPPI, PHẢI (XANH) 078
74640-E0020 TAY NẮM CỬA TRÊN TAPPI, TRÁI (ĐEN) 078
74640-E0030-G TAY NẮM CỬA TRÊN TAPPI, TRÁI (ĐEN) 078
S6815-01010 TAY NẮM CỬA TRÊN TAPPI, TRÁI (XANH) 078
74640-E0010-G TAY NẮM CỬA TRÊN TAPPI, TRÁI (XANH) 078
S5575-E0010 TAY NẮM TRƯỚC CABIN ( NHẬT ) 078
S6913-01180 TAY QUAY KÍNH CÁNH CỬA 078
74640-37020-C0 TAY VỊN CỬA XE, TRÁI XZU
75312-0W250 TEM 110HD DUTRO Dutro 110HD
75312-0W240 TEM 110LD DUTRO Dutro 110LD
75312-0W230 TEM 110SD DUTRO Dutro 110SD
75312-0W270 TEM 130HD DUTRO Dutro 130HD
75312-0W260 TEM 130MD DUTRO Dutro 130MD
LOGOHINO50C TEM CÁNH CỬA BÊN PHẢI For 500
LOGOHINO432C TEM CÁNH CỬA BÊN PHẢI For 300
HINOWULOGOLH TEM CÁNH CỬA BÊN TRÁI WU
LOGO+HINOXZU TEM CÁNH CỬA BÊN TRÁI XZU
LOGOH-INO43-2C TEM CÁNH CỬA, PHẢI ( CHỮ HINO ) 078
HinoW-ULogo-,4875 TEM CÁNH CỬA, TRÁI WU
HINOX-ZULOGO,LH TEM CÁNH CỬA, TRÁI XZU
LOGO+HINOXZU TEM CÁNH CỬA, TRÁI XZU
75311-37190 TEM CHỮ 300 WU
75311-37310 TEM CHỮ 300 XZU
75338-EW020 TEM CHỮ 500 (TEM CỨNG) ( NHẬT ) 078
75338-E0030 TEM CHỮ 700 (CỨNG) SH1,SS1
75427-37190 TEM CHỮ EURO 2 422432
75353-E0100 TEM CHỮ EURO 2 078
75427-0W040 TEM CHỮ EURO 3 XZU
75353-E0110 TEM CHỮ EURO 3 SH1,SS1
75311-37200 TEM CHỮ HINO WU
75311-37320 TEM CHỮ HINO XZU
75315-EW040 TEM CHỮ HINO (TEM CỨNG) ( NHẬT ) 078, SS1
130PS TEM CÔNG SẤT ĐỘNG CƠ WU
136PS TEM CÔNG SẤT ĐỘNG CƠ XZU 650
150PS TEM CÔNG SẤT ĐỘNG CƠ XZU720,730
165PS TEM CÔNG SẤT ĐỘNG CƠ FC
210PS TEM CÔNG SẤT ĐỘNG CƠ FG1
235PS TEM CÔNG SẤT ĐỘNG CƠ FG8
AC260PS TEM CÔNG SẤT ĐỘNG CƠ FL,FM
75311-0W050 TEM HINO +300 Dutro
75476-E0080 TEM HƯỚNG LẪN LẬT CABIN 078
QDR500 TEM QDR 078
QDR300 TEM QDR WU
DUTROQDR3S TEM QDR 300 Dutro
75427-0W010 TEM TURBO INTERCOOLER Dutro
S1703-17754 THÂN BOE SAU CABIN FL8,FG8,FM8
S8258-61120 THÂN HỘP ĐIỆN ( THÂN NỐI) 078
54940-E0320 THANH CHỐNG CABIN FG,FL,FM
S5246-02610 THANH CHỐNG CABIN FC
55739-E0040 THANH CHỐNG CABO 078
85150-37100 THANH ĐIỀU KHIỂN CẦN GẠT MƯA 342
85150-37130 THANH ĐIỀU KHIỂN CẦN GẠT MƯA 422
S8501-E0050 THANH ĐIỀU KHIỂN CẦN GẠT MƯA FC9
S8501-E0060 THANH ĐIỀU KHIỂN CẦN GẠT MƯA FG,FL
S48G0-E0J00 THANH GIẰNG CẦU SAU SS1
S7433-12021 THANH KÉO RÈM FL8,FM8
45440-E0B01 THANH LÁI DỌC SH1,SS1
45440-39216 THANH LÁI DỌC WU342
45440-39465 THANH LÁI DỌC WU422
45440-39505 THANH LÁI DỌC Dutro 130HD
45440-E0061 THANH LÁI DỌC FC
45440-E0D80 THANH LÁI DỌC FG
45440-E0A00 THANH LÁI DỌC FL8, FM8
45461-37050 THANH LÁI NGANG WU342
45461-37111 THANH LÁI NGANG WU422
S4546-12380 THANH LÁI NGANG FC
S4546-12260 THANH LÁI NGANG FL
S4546-12290 THANH LÁI NGANG FG
45460-EV040 THANH LÁI NGANG SS2P
S7433-01190 THANH NHÔM PHÍA SAU 078, SS1
23810-E0430 THANH TÍCH ÁP ĐỘNG CƠ FG8J
54915-37100 THANH XOẮN CABIN WU342
77100-E0641 THÙNG DẦU (200L) FL8
77100-E0831 THÙNG DẦU (200L) FL8
S4716-03292 TỔNG PHANH ( CÓC ĐẠP ) FC,FG
S4716-03311 TỔNG PHANH ( CÓC ĐẠP ) FL,FM,SH,SS
S31A0-E0073 TRỢ LỰC LY HỢP 078
S31A0-E0131 TRỢ LỰC LY HỢP DƯỚI SH1E
S31A0-E0720 TRỢ LỰC LY HỢP DƯỚI SS1E
S37S0-E0440 TRỤC CÁC ĐĂNG FG8-E4
S37S0-E0200 TRỤC CÁC ĐĂNG FG8-E4
S37C0-E0610 TRỤC CÁC ĐĂNG (NỐI VÀO CẦU SAU) (LÁP DỌC) FG8JSB
S3785-01442 TRỤC CÁC ĐĂNG (NỐI VÀO CẦU SAU) (LÁP DỌC) FG1
S37C0-E0710 TRỤC CÁC ĐĂNG (NỐI VÀO CẦU SAU) (LÁP DỌC) FG8PSB
S3730-E0860 TRỤC CÁC ĐĂNG (NỐI VÀO HỘP SỐ) (LÁP DỌC) FG8JSB
S3730-E0880 TRỤC CÁC ĐĂNG (NỐI VÀO HỘP SỐ) (LÁP DỌC) FG8PSB
S3765-02103 TRỤC CÁC ĐĂNG (NỐI VÀO HỘP SỐ) (LÁP DỌC) FG1
S4414-01350 TRỤC VÍT BÓT LÁI SS1E
17201-E0711 TURBO 422342
S7639-01051 TY CHỐNG CABO SS1E
13801-E0111 VAN SH1EEVA
13801-E0192 VAN SH1EEVA
S4451-01351 VAN 1 CHIỀU TRÊN BẦU HƠI FG
73880-E0020 VAN ĐIỀU KHIỂN GHẾ HƠI FG8,FL8
S4148-01100 VAN ĐIỀU SỐ NHANH CHẬM(RÙA THỎ) FL.FM
S2761-04550 VAN SOLENOI KHÍ NÉN GÀI PTO FG8
S2761-04560 VAN SOLENOI KHÍ NÉN GÀI PTO FG1
S2761-03870 VAN SOLENOID TẮT MÁY WU
27690-78160 VAN XẢ PHANH XZU
S4454-01892 VAN XẢ SAU BẦU SERVO FL
S3337-22110 VÀNH ĐỒNG TỐC HỘP SỐ FL,FM
33037-37050 VÀNH ĐỒNG TỐC SỐ 1 342
33369-37020 VÀNH ĐỒNG TỐC SỐ 3 342
33381-37051 VÀNH ĐỒNG TỐC SỐ 4 342
33396-37020 VÀNH ĐỒNG TỐC SỐ 5 342
33387-37030 VÀNH ĐỒNG TỐC SỐ LÙI 342
53715-E0010 VÈ CHẮN BÙN, PHẢI ( NHẬT ) FC
53715-E0010-G VÈ CHẮN BÙN, PHẢI ( THÁI ) FC
53715-E0020 VÈ CHẮN BÙN, PHẢI (NHẬT ) FG,FL
53715-E0020-G VÈ CHẮN BÙN, PHẢI (THÁI ) FG,FL
53716-E0010 VÈ CHẮN BÙN, TRÁI ( NHẬT ) FC
53716-E0020 VÈ CHẮN BÙN, TRÁI ( NHẬT ) FG,FL
53716-E0020-G VÈ CHẮN BÙN, TRÁI ( NHẬT ) FG,FL
53716-E0010-G VÈ CHẮN BÙN, TRÁI ( THÁI) FC
11351-E0593 VỎ BÁNH ĐÀ SH1E
S4780-42670 VỎ BẦU SECVO THẮNG,DÀI (PHÍA TRƯỚC) FL,FM
S4780-42660 VỎ BẦU SECVO THẮNG,NGẮN (PHÍA SAU) FL,FM
17701-78281 VỎ BOE ( VỎ BÔ E ) 422
S1770-16390 VỎ BOE ( VỎ BÔ E ) FC3
S1770-16400 VỎ BOE ( VỎ BÔ E ) FC9,FL1,FG1,FC3
S1770-16461 VỎ BOE ( VỎ BÔ E ) SH1,SS1
17701-78241 VỎ BOE ( VỎ BÔ E ) 342
81130-37120 VỎ ĐÈN PHA, PHẢI WU
81130-37430 VỎ ĐÈN PHA, PHẢI 720730
81170-37430 VỎ ĐÈN PHA, TRÁI 720730
81170-37121 VỎ ĐÈN PHA, TRÁI WU
81211-37041 VỎ ĐÈN SƯƠNG MÙ, PHẢI (MÀU TRẮNG) WU
81221-37011 VỎ ĐÈN SƯƠNG MÙ, TRÁI (MÀU TRẮNG) WU
81611-25031 VỎ ĐÈN XINHAN, PHẢI WU,650
81621-25021 VỎ ĐÈN XINHAN, TRÁI WU,650
28115-EV050 VỎ HỘP BÁNH ĐÀ ĐỘNG CƠ ‘078
33111-E0132 VỎ HỘP SỐ FG1J
45100-37070-C0 VÔ LĂNG LÁI XZU
S4460-11320 VỎ SERVO THẮNG FC,FG
S1632-31771 VỎ VAN HẰNG NHIỆT FC3
31231-E0070 VÒNG BI ĐÓNG MỞ  LY HỢP FG8
S3123-01181 VÒNG BI ĐÓNG MỞ  LY HỢP SH1
33364-37052 VÒNG ĐỒNG TỐC SỐ 2 342
S3336-32090 VÒNG ĐỒNG TỐC SỐ 2.3 FL,FM
58843-E0010 VÒNG NHỰA CẦN SỐ 078
85383-37010 VÒNG NHỰA GIỮ NÚT XIT KÍNH XZU,WU
33382-EV020 VÒNG SUYNRO SỐ 1(HÀM RĂNG VÀNG CÓ LỚP BỐ) FL,FM
SN456-01010 VÚ MỠ CONG 6 LY, KHỚP LY HỢP 078
SN459-01010 VÚ MỠ CONG 6 LY, MOAYO BÁNH XE-DẦM CẦU 078
SZ416-10003 VÚ MỠ CONG, CÁC ĐĂNG 078
SZ416-06006 VÚ MỠ CONG, RÔ TUYN 078
SN451-01010 VÚ MỠ THẲNG, CÁC ĐĂNG + NHÍP 078
SZ416-10005 VÚ MỠ THẲNG,CHỮ THẬP CÁC ĐĂNG 078
S4795-21130 XÉC MĂNG PISTON PHANH HƠI FL8,FM8
S4795-21120 XÉC MĂNG PISTON PHANH HƠI FL8,FM8
S4795-21160 XÉC MĂNG PISTON PHANH HƠI SS1, FG8, FC9
S4795-21170 XÉC MĂNG PISTON PHANH HƠI SS1, FG8, FC9
S5110-E0011 XƯƠNG CẢN TRƯỚC SS1
55330-E0020 XƯƠNG TAPLO CHÍNH ( GIÁ ĐỠ TÁP LÔ ) FC9
55330-E0040 XƯƠNG TAPLO CHÍNH ( GIÁ ĐỠ TÁP LÔ ) FG8,FL8
S1146-72601 XY LANH ( SƠ MI ) FM1,FG1,FL1,FC3
S1146-72621 XY LANH ( SƠ MI ) FM1,FG1,FL1,FC3
S1146-71212 XY LANH ( SƠ MI ) FF3HMS
S1146-72611 XY LANH ( SƠ MI ) FM1,FG1,FL1,FC3
S1146-71222 XY LANH ( SƠ MI ) FF3HMS
S1146-71232 XY LANH ( SƠ MI ) FF3HMS
S1146-71202 XY LANH ( SƠ MI ) FF3HMS
S1146-71762 XY LANH A  ( SƠ MI ) WU
S1146-73200 XY LANH A ( GỜ DÀY) ( SƠ MI ) FL8,FM8,FC9,FG8
11462-E0080 XY LANH A (GỜ MỎNG) ( SƠ MI ) FL8,FM8,FC9,FG8
S1146-73210 XY LANH B ( GỜ DÀY) ( SƠ MI ) FL8,FM8,FC9,FG8
S1146-71772 XY LANH B ( SƠ MI ) WU
11463-E0050 XY LANH B (GỜ MỎNG) ( SƠ MI ) FL8,FM8,FC9,FG8
47550-EV160 XY LANH BÁNH XE CẦU GIỮA (1 BÁNH 1 CÁI) FL
47550-EV170 XY LANH BÁNH XE CẦU SAU (1 BÁNH 1 CÁI) FL
47550-EV090 XY LANH BÁNH XE SAU, PHẢI FG
47560-EV060 XY LANH BÁNH XE SAU, PHẢI FG
47570-EV070 XY LANH BÁNH XE SAU, TRÁI FG
47580-EV060 XY LANH BÁNH XE SAU, TRÁI FG
S4751-01910 XY LANH BÁNH XE TRƯỚC (1 BÁNH 1 CÁI) FL
S4751-01160 XY LANH BÁNH XE TRƯỚC, PHẢI FG
S4754-01110 XY LANH BÁNH XE TRƯỚC, TRÁI FC
S4753-01160 XY LANH BÁNH XE TRƯỚC, TRÁI FG
S4753-01620 XY LANH BÁNH XE TRƯỚC, TRÁI,CÓ XẢ GIÓ FC
S4756-01730 XY LANH BXE SAU, PHẢI FC
S4755-02330 XY LANH BXE SAU, PHẢI,CÓ XẢ GIÓ FC
S4758-01600 XY LANH BXE SAU, TRÁI FC
S4757-01690 XY LANH BXE SAU, TRÁI,CÓ XẢ GIÓ FC
S4752-01110 XY LANH BXE TRƯỚC, PHẢI FC
S4751-01620 XY LANH BXE TRƯỚC, PHẢI,CÓ XẢ GIÓ FC
S1146-71792 XY LANH C  ( SƠ MI ) WU
S1146-73220 XY LANH C ( GỜ DÀY)  ( SƠ MI ) FL8,FM8,FC9,FG8
11464-E0050 XY LANH C (GỜ MỎNG)  ( SƠ MI ) FL8,FM8,FC9,FG8
S3147-01101 XY LANH CÔN DƯỚI FC11
S2916-51200 XY LANH MÁY NÉN KHÍ FG1
S4751-01101 XY LANH THẮNG BÁNH TRƯỚC FC11
S4753-01101 XY LANH THẮNG BÁNH TRƯỚC FC11
S4755-01180 XY LANH THẮNG SAU FC11
S4756-01070 XY LANH THẮNG SAU FC11
31470-E0042 XY LANH TỔNG CÔN DƯỚI WU, dutro,XZU
31420-37142 XY LANH TỔNG CÔN TRÊN WU, dutro,XZU
31420-E0020 XY LANH TỔNG CÔN TRÊN 078
31420-E0110 XY LANH TỔNG CÔN TRÊN SH1E, SS1E
31410-E0080 XY LANH TỔNG CÔN TRÊN FC114
S4720-01420 XY LANH TỔNG PHANH FC114
47207-37020 XY LANH TỔNG PHANH WU
47207-37070 XY LANH TỔNG PHANH Dutro
47207-37041 XY LANH TỔNG PHANH 342
47207-37170 XY LANH TỔNG PHANH 650720